Home » EVENIMENTE » Premiile Excelenței în Educație răsplătesc cei mai buni studenți

Premiile Excelenței în Educație răsplătesc cei mai buni studenți

25 Flares Filament.io 25 Flares ×

excelenta in educatiePremiile Excelenței în Educație este o competiție  care premiază calitatea și  excelența în educație.

Competiția, care se va desfășura în acest an pe 17 mai, face parte dintr-un proiect de tradiție – Congresul Studenților din România organizat în fiecare an de Uniunea Studenților din România.

Acest eveniment își propune să aducă împreună studenți, profesioniști și personalități ale societății academice din  România, pentru a facilita dezvoltarea unui nou model de societate în țara noastră.

Scopul organizării acestui eveniment este de a promova modelele din educație, tinerii care au realizat performanță academică reușind să învingă problemele sistemului de învăţământ din România. Aceste modele reprezintă vocea și imaginea unei societăți moderne, capabilă să evolueze, clădită  pe valori precum performanța, creativitatea, calitatea și excelența în educație .

În cadrul acestei competiții se pot înscrie studenți din instituții de învățământ din România care aparțin domeniilor prezentate în cadrul categoriilor de concurs.

La rândul ei, Universitatea Hyperion are o paletă largă de domenii și studenți merituoși care se pot înscrie la una sau mai multe categorii din următoarele:

I. Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Tehnologia Informației

Criterii de eligibilitate:

 • Student al unei instituții de învățământ superior din România (specializările Informatică, Calculatoare, Automatică, Informatică Aplicată, Tehnologia Informației, Ingineria sistemelor multimedia, Informatică economic, Informatică industrial, Mecatronică, Robotică, Electronică aplicată)
 • Dezvoltarea/descrierea  unei aplicații/proiect create care să prezinte potențial de transformare într-un start-up

Criterii de evaluare:

 • Gradul de inovare pe care îl aduce ideea în domeniu
 • Aplicabilitatea pe piața / potențialul de a deveni un start-up
 • Media anului universitar 2012/2013 este minimum 8
 • Performanță și recunoașterea meritelor în comunitatea academică
 • Participarea la activități extracurriculare care urmăresc formarea personală și profesională (Inițierea/ participarea la congrese, conferințe, sesiuni de comunicări științifice, concursuri, școli de vară, tabere etc.)
 • Dezvoltarea/participarea/implicarea în proiecte cu impact social în comunitate (strângeri de fonduri pentru cauze sociale/ rezolvarea unor probleme din cadrul comunității/universității)

II. Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Sănătate

Criterii de eligibilitate:

 • Student al unei Facultăți de Medicină, Farmacie, Medicină Dentară și/sau Moașe și Asistente Medicale din România
 • Realizarea unui eseu cu tema: Cercetare, activitate cu pacienții sau management sanitar – care ar trebui să fie prioritatea profesioniștilor în domeniul „sănătate” în următorul deceniu? (25 %)
 • Media anului universitar 2012/2013 este minimum 8  (25%)
 • Performanță și recunoașterea meritelor în comunitatea academică
 • Redactarea CV- format PDF

Aspecte urmărite:

 • Activitate de cercetare, participarea și organizarea de manifestări științifice (25%)
 • Desfășurarea de activități de voluntariat în acest domeniu(25%)
 • Participarea la activități extracurriculare care urmăresc formarea personală și profesională (Inițierea/ participarea la congrese, conferințe, sesiuni de comunicări științifice, concursuri, școli de vară, tabere etc.)
 • Dezvoltarea/participarea/implicarea în proiecte cu impact social în comunitate (strângeri de fonduri pentru cauze sociale/ rezolvarea unor probleme din cadrul comunității/universității)

III. Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Economie și Business

Criterii de eligibilitate:

 • Student al unei instituții de învățământ superior din România ( specializările Economie și/ sau Business)
 • Studenții care doresc să se înscrie pentru domeniul Economie și Business trebuie să prezinte documente doveditoare* pentru cel puțin una dintre cerințele de mai jos. Dezvoltarea/participarea/implicarea în proiecte cu impact în comunitate, dar și în dezvoltarea personală și profesională a candidatului.
  • articole redactate pe teme economice, publicate în reviste cotate ISI sau în presa de specialitate (ex. Ziarul Financiar);
  • participarea la conferințe internaționale din domeniu;
  • premii obținute la competiții din domeniu sau acordate de către instituții sau de către mediul de business;
  • dezvoltarea în cadrul unui articol/ a unei lucrări de licență/ disertație/ doctorat a unui model economic aplicabil;
  • fondarea unei afaceri (start up) care a înregistrat activitate în anul universitar precedent;
  • atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru dezvoltarea/ implementarea unei idei de afaceri.
  • *Documentele (diplome, certificate, certificat de înregistrare a firmei, bilanț, articole, etc.) vor fi transmise într-un singur document format PDF
  • Media anului universitar 2012/2013 este minimum 8
 • Dezvoltarea/participarea/implicarea în proiecte cu impact în comunitate, dar și în dezvoltarea personală și profesională a candidatului.

IV. Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Sport

Criterii eligibilitate:

 • Student în cadrul unei universităţi din România, publică sau privată.
 • Sportivi de performanță (studenți) înregistrați la Federațiile de specialitate din România
 • Realizarea unui eseu cu tema Rolul sportului de masă în rândul tinerilor din România. Realizări şi obiective strategice pentru perioada 2014 – 2020”
  Criterii pentru evaluarea eseului:

  • Relevanţa eseului în contextul temei – urmărirea temei;
  • Realismul propunerilor privind perioada 2014 – 2020;
  • Prezentarea realizărilor din perspectiva performanţelor în competiţii naţionale şi internaţionale: Jocuri Olimpice, Campionate Naţionale, Europene şi Mondiale etc
  • Performanţe obţinute de către participanţi pe diferite ramuri sportive;
  • Se punctează experienţa în realizarea şi coordonarea de acţiuni sportive la nivel local, regional, naţional şi internaţional. Punctajul se va cuantifica în funcţie de performanţele înregistrate (locul I, II, III) şi nivelul la careacestea au fost obţinute (local, regional, naţional şi internaţional);

V. Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Inginerie

Criterii de eligibilitate:

 • Student al unei instituții de învățământ superior din România (Inginerie civilă,  Ingineria instalaţiilor, Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii, Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze, Ingineria transporturilor, Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management)
 • Realizarea unui eseu cu tema: Rolul Tehnologiei în dezvoltarea unui model economic.
 • Media anului universitar 2012/2013 este minimum 8
 • Performanță și recunoașterea meritelor în comunitatea academică
 • Participarea la activități extracurriculare care urmăresc formarea personală și profesională (Inițierea/ participarea la congrese, conferințe, sesiuni de comunicări științifice, concursuri, școli de vară, tabere din domeniul științific, cultural, sportiv etc.)
 • Dezvoltarea/participarea/implicarea în proiecte cu impact social în comunitate (strângeri de fonduri pentru cauze sociale/ rezolvarea unor probleme din cadrul comunității/universității)

6. Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Drept

Criterii eligibilitate:

 • Student al unei instituții de învățământ superior din România  (facultățile de Drept  din sistemul de stat și/sau privat )
 • Realizarea unui eseu cu tema: Impactul modificărilor legislative fundamentale asupra sistemului educațional românesc și în raport cu legislația internațională
 • Media anului universitar 2012/2013 este minimum 8
 • Performanță și recunoașterea meritelor în comunitatea academică
 • Participarea la activități extracurriculare care urmăresc formarea personală și profesională (Inițierea/ participarea la congrese, conferințe, sesiuni de comunicări științifice, concursuri, școli de vară etc.)
 • Dezvoltarea/participarea/implicarea în proiecte cu impact social în comunitate (strângeri de fonduri pentru cauze sociale/ rezolvarea unor probleme din cadrul comunității/universității)

VII. Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Arte

Criterii de eligibilitate:

 • Student al unei instituții de învățământ superior din România (Arte vizuale, Muzică, Teatru)
 • Realizarea unui eseu cu tema: Impactul tehnologiei asupra artei și culturii.
  Criterii pentru evaluarea eseului:

  • Corectitudine gramaticală
  • Prezentarea avantajelor și dezavantajelor utilizării tehnologiei în acest domeniu
 • Media anului universitar 2012/2013 este minimum 8
 • Performanță și recunoașterea meritelor în comunitatea academică
 • Participarea  la evenimente culturale de profil, apartenența sau colaborarea cu instituții de cultură.

VIII. Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Științe Sociale

Criterii de eligibiliatate:

 • Student al unei instituții de învățământ superior din România (Facultatea de Științe Politice, Facultatea de Sociologie, Facultatea de Istorie, Facultatea de Filosofie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației)
 • Realizarea unui eseu cu tema: Criza științelor sociale în România
  Criterii pentru evaluarea eseului:

  • corectitudine gramaticală
  • soluții propuse pentru soluționarea crizei
  • gradul de aplicabilitate al soluțiilor propuse
 • Media anului universitar 2012/2013 este minimum 8
 • Participarea la activități extracurriculare care urmăresc formarea personală și profesională (Inițierea/ participarea la congrese, conferințe, sesiuni de comunicări științifice, concursuri, școli de vară, tabere din domeniul științific, cultural, sportiv etc.)
 • Dezvoltarea/participarea/implicarea în proiecte cu impact social în comunitate (strângeri de fonduri pentru cauze sociale/ rezolvarea unor probleme din cadrul comunității/universității)

IX. Premiul pentru cel mai bun student din domeniul: Științe Exacte și Științe ale Naturii

Criterii de eligibilitate:

 • Student al unei instituții de învățământ superior din România (Facultățile de Matematică, Informatică, Chimie, Fizică, Biologie, Ecologie şi Protecția mediului, Geografie, Horticultură, Știința mediului.)
 • Redactarea unui eseu cu tema „Tu cum ai revoluționa știința?”
  Criterii de evaluare eseu:

  • Să se încadreze în 3-5 pagini
  • Să fie în concordanța cu tema eseului
  • Să prezinte o idee inovativă despre cum ar revoluționa știința
 • Media anului universitar 2012/2013 este minimum 8
 • Participarea la activități extracurriculare care urmăresc formarea personală și profesională (Inițierea/ participarea la congrese, conferințe, sesiuni de comunicări științifice, concursuri, școli de vară, tabere din domeniul științific, cultural, sportiv etc.)
 • Dezvoltarea/participarea/implicarea în proiecte cu impact social în comunitate (strângeri de fonduri pentru cauze sociale/ rezolvarea unor probleme din cadrul comunității/universității)

X. Premiul pentru cel mai bun student din domeniul:  Jurnalism și Științele comunicării

Criterii de eligibilitate:

 • Student al unei instituții de învățământ superior din România (facultățile cu specializarea Jurnalism, Publicitate,  Comunicare și relații publice, Științe ale informării și documentării, Comunicare audio-vizuală).
 • Realizarea unui eseu cu tema: „Viitorul în științele comunicării”, unde să argumentezi ce ai schimba în acest domeniu, dacă ai putea.
  Criterii:

  • originalitate
  • creativitate
  • capacitate de argumentare
  • abilitatea de a expune ideile clar și concis
  • ortografie și punctuație
  • prezentarea  unor direcții de acțiune pentru dezvoltarea  acestui domeniu
 • Media anului universitar 2012/2013 este minimum 8
 • Performanță și recunoașterea meritelor în comunitatea academică
 • Participarea la activități extracurriculare care urmăresc formarea personală și profesională (Inițierea/ participarea la congrese, conferințe, sesiuni de comunicări științifice, concursuri, școli de vară, tabere din domeniul științific, cultural, sportiv etc.)
 • Dezvoltarea/participarea/implicarea în proiecte cu impact social în comunitate (strângeri de fonduri pentru cauze sociale/ rezolvarea unor probleme din cadrul comunității/universității)

Atenție! Pentru toate categoriile competiției se va atașa Curriculum Vitae. Toate documentele încărcate vor fi format PDF.

Calendarul Competiției

 • Perioada de înscrieri: 7 aprilie – 30 aprilie 2014
 • Perioada de jurizare: 5 – 11 mai 2014
 • Premiere: 17 mai 2014

Participanți

În competitie se pot înscrie studenți care îndeplinesc criteriile de eligibilitate mai sus prezentate.
Există posibilitatea recomandării unui candidat prin intermediul formularul disponibil pe site.

Eligibilitatea candidaturilor

Sunt eligibile candidaturile care descriu și care respectă criteriile de eligibilitate prezentate în cadrul categoriilor de concurs și care au completat toate secțiunile din cadrul formularului de înscriere.

Nu sunt considerate  eligibile aplicațiile unor persoane care au fost implicate în scandaluri publice.

Drepturi si obligații

Participanții au următoarele drepturi:

* să participe la Congresul Studenților din România organizat de USR fără a li se percepe niciun fel de taxe;

* să se înscrie în competiție la o singură secțiune de concurs;

* să promoveze prin orice mijloc de comunicare participarea în competiția Premiile Excelenței în Educație organizată de USR precum și posibilele distincții obținute.

Participanții au următoarele obligații:

* să respecte Regulamentul competiției și deciziile Juriului;

* să pună la dispoziția organizatorilor sau a Juriului, dacă este cazul, documente suplimentare care să ateste și să completeze informațiile din formularul de înscriere;

* să poată colabora  cu organizatorii în vederea realizării unor materiale legate de proiect (ex: materiale audio-video, testimoniale ale beneficiarilor,  etc.);

* să nu angajeze numele Congresul Studenților din România organizat de USR în contexte defăimătoare, care pot aduce prejudicii imaginii proiectului și/ sau organizatorilor săi.

Perioada și procedura de înscriere

Înscrierile în competiție  se desfășoară între 7 aprilie – 30 aprilie 2014, online, pe site-ul congresulstudentilor.ro.

Un candidat poate fi recomandat de către o altă persoană prin completarea formularului de la categoria „Recomandă un student”, urmând să fie contactat de organizatori pentru înscrierea oficială în concurs.

Înscrierea se realizează după ce un participant va accesa formularul disponibil pe site.

Pe site se vor atașa: CV în limba română, eseu (Times New Roman, 12, spatiere 1.5, diacritice, 3-5 pagini) tema fiind precizată pentru fiecare categorie și o fotografie tip portret.

Înscrierea în competitțe implică acceptarea din oficiu a Termenilor și condițiilor care reglementează folosirea site-ului www.uniunea.ro, însușirea și acceptarea condițiilor din prezentul Regulament.

La solicitarea organizatorilor, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze informațiile din formularul de participare. Dacă se vor constanta neconcordanțe sau aplicantul nu va putea demonstra informații esențiale din formularul de înscriere, se va lua măsura excluderii acestuia din concurs sau retragerea distincțiilor primite.

Participanții se pot înscrie doar la o singură secțiune de concurs. Pot solicita organizatorilor consiliere în alegerea celei mai potrivite secțiuni.

Pentru informații despre dreptul de autor, criteriile de eligibilitate, cele de evaluare, procesul de jurizare, tipurile de premii și conflictul de interes, accesați www.congresulstudentilor.ro/premiile-excelentei.

25 Flares Twitter 2 Facebook 23 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 25 Flares ×

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

25 Flares Twitter 2 Facebook 23 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 25 Flares ×