Home » EVENIMENTE » Universitatea Hyperion lansează un proiect pentru studenţii de la Arte, Jurnalism şi Litere

Universitatea Hyperion lansează un proiect pentru studenţii de la Arte, Jurnalism şi Litere

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

afis_arte_jurnalismUniversitatea Hyperion din Bucureşti vă invită miercuri, 21.05.2014, ora 1200, la festivitatea de lansare a proiectului european „Profesionişti în domeniul ARTELOR şi JURNALISMULUI”.

Evenimentul se va desfăşura în amfiteatrul Universităţii Hyperion din Bucureşti, Calea Călăraşilor, nr. 169, Corp B, et. 3, amfiteatrul 3.2.

Universitatea Hyperion din Bucureşti, în calitate de beneficiar, SC SOFTTEHNICA SRL şi TEATRUL MASCA, în calitate de parteneri, implementează proiectul „Profesionişti în domeniul Artelor şi Jurnalismului”, program cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Obiectivul general al proiectului se referă la dobândirea de către studenţi de cunoştinţe şi aptitudini practice prin participarea la stagiile de practică organizate în universitate şi în afara acesteia, în scopul accesului mai facil pe piaţa muncii.

Obiective specifice:

–          Desfăşurarea stagiilor obligatorii de practică pentru studenţii de la facultăţile de Arte, Jurnalism şi Filologie

–          Crearea unui număr de 10 parteneriate între universitate şi mediul de afaceri pentru facilitarea tranziţiei studenţilor de la şcoală la viaţa activă

–          Implementarea în universitate a unei aplicaţii – studio jurnalism şi arte online

–          Înfiinţarea a 4 întreprinderi simulate, dotate corespunzător pentru realizarea de stagii interne de practică în universitate

–          Consilierea şi orientarea în carieră a unui număr de 390 de studenţi

–          Monitorizarea gradului de integrare pe piaţa muncii a studenţilor de la facultăţile de Arte, Jurnalism şi Filologie, printr-un studiu realizat la nivelul universităţii

Grupul ţintă:

–          390 de studenţi ai Universităţii Hyperion din Bucureşti proveniţi de la specializările: Artele Spectacolului de Teatru; Cinematografie, Fotografie, Media; Jurnalism; Limba şi Literatura Română (O limbă şi literatura modernă).

Beneficii în urma proiectului:

–          Participarea studenţilor în sistemul naţional de învăţământ în cadru unui model eficient de practică

–          Dezvoltarea aptitudinilor studenţilor pentru muncă în echipă

–          Facilitarea tranziţiei studenţilor din sistemul de învăţământ superior de la şcoală la locul de muncă

–          Inserţia mai uşoară pe piaţa muncii, eventual agentul economic unde s-a desfăşurat stagiul de practică

COMUNICAT DE PRESA LANSARE PROIECT ID 139799

 

Persoană de contact:

Universitatea „Hyperion” din Bucureşti

Facultatea de Jurnalism

Prof. univ. dr. Ion Marin

Tel: 021.323.55.94

       0722.89.00.23

jurnalism.hyperion@gmail.com

ionmarin.hyperion@gmail.com

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

comments

  1. […] european pentru studenții Facultăților de Arte, Jurnalism, Litere și Limbi Străine – „Profesioniști în domeniul artelor și jurnalismului”. Conferința de lansare a proiectului a avut loc în Corpul B al Universității, Etaj 3, […]

  2. […] european pentru studenții Facultăților de Arte, Jurnalism, Litere și Limbi Străine – „Profesioniști în domeniul artelor și jurnalismului”. Conferința de lansare a proiectului a avut loc în Corpul B al Universității, Etaj 3, […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×