Home » EVENIMENTE » Punem în practică teoria printr-un nou proiect european pentru studenţi!

Punem în practică teoria printr-un nou proiect european pentru studenţi!

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Universitatea Hyperion din Bucureşti (UHB) în parteneriat cu SC SOFTWARE DEVELOPMENT TEAM SRL implementează proiectul SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/139800.

Perioada de implementare a proiectului: 18 luni

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea nivelului de pregătire a 400 studenţi de la specializările: inginerie – 150 studenţi, ştiinţe economice – 150 studenţi, ştiinţe politice – 50 studenţi şi drept – 50 studenţi, prin participarea la stagii de practică, în vederea corelării competenţelor dobândite în procesul educaţional cu cerinţele pieţei muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • desfăşurarea stagiilor obligatorii de practică pentru cei 400 de studenţi de la specializările: inginerie – 150 studenţi, ştiinţe economice – 150 studenţi, ştiinte politice – 50 studenţi şi drept – 50 studenţi;
 • crearea unui număr de 10 parteneriate universitate – mediul de afaceri, pentru facilitarea tranziţiei studenţilor de la şcoală la viaţa activă;
 • implementarea în universitate a unei platformei informatice, pentru desfăşurarea stagiilor de practică în întreprinderile simulate;
 • înfiinţarea a 10 întreprinderi simulate pentru fiecare specializare, dotate corespunzător pentru realizarea de stagii interne de practică în universitate, întreprinderi ce vor fi înscrise în Centrala Reţelei Firmelor de Exerciţiu;
 • consilierea şi orientarea în carieră a unui număr de 400 studenţi care îşi vor alege modalitatea de desfăşurare a stagiului de practică sau îşi vor găsi un loc de muncă sau vor continua studiile.
 • monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a studenţilor (specializările: inginerie (150 studenţi/masteranzi); ştiinte economice (150 studenţi/masteranzi); ştiinte politice (50 studenţi/masteranzi); drept (50 studenţi/masteranzi).

Grupul ţintă este format din 400 de studenţi de la specializările: inginerie – 150 studenţi, ştiinţe economice – 150 studenţi, ştiinte politice – 50 studenţi şi drept – 50 studenţi.

Beneficiile grupului ţintă:

 • 10 parteneriate naţionale dezvoltate cu mediul de afaceri şi instituţii publice, în vederea îmbunătăţirii educaţiei şi formării profesionale a studenţilor;
 • platformă informatică pentru desfăşurarea stagiilor de practică în întreprinderile simulate;
 • stagii de practică în 10 întreprinderi simulate, înfiinţate în cadrul universităţii;
 • studenţi consiliaţi, orientaţi şi informaţi în legatură cu oportunităţile de participare la stagiile de practică şi cu cele de angajare după finalizarea studiilor.

Proiectul SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!” va fi lansat în cadrul conferinţei de vineri, 23 mai 2014, începând cu ora 12:00. Locaţia conferinţei este Universitatea Hyperion (Calea Călăraşilor, nr. 169, sector 3, Bucureşti), în amfiteatrul 3.2, etaj 3, Corp B.

COMUNICAT DE PRESA LANSARE PROIECT ID 139800

Manager de proiect

Nicoleta Gudănescu

Universitatea Hyperion

e-mail: n.gudanescu@gmail.com

tel: 0745011557

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

comments

 1. […] Hyperion din București a lansat vineri, 23 mai 2014, proiectul european „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”. Conferința de lansare a grantului a avut loc în Corpul B al Universității, Etaj 3, Amfiteatrul […]

 2. […] Hyperion din București a lansat vineri, 23 mai 2014, proiectul european „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”. Conferința de lansare a grantului a avut loc în Corpul B al Universității, Etaj 3, Amfiteatrul […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×