Home » Frontpage » S-a lansat proiectul „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”

S-a lansat proiectul „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”

1 Flares Filament.io 1 Flares ×

DSC04637Universitatea Hyperion din București a lansat vineri, 23 mai 2014, proiectul european „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”. Conferința de lansare a grantului a avut loc în Corpul B al Universității, Etaj 3, Amfiteatrul 3.2.

Despre proiect și beneficiile acestuia pentru studenții Universității Hyperion au vorbit rectorul Universității – Sever Spânulescu, managerul de proiect – Nicoleta Gudănescu, asistentul manager – Eugenie Posdărăscu, specialistul în informare și publicitate – Elena Spânulescu și reprezentantul SC SOFTWARE DEVELOPMENT TEAM SRL (partener în acest proiect) – Mădălin Stan.

Rând pe rând, fiecare membru al proiectului le-a comunicat studenților, avantajele și utilitatea acestui program, în vederea dobândirii de cunoștințe practice și experiență concretă care să constituie un atuu pentru aceștia, după terminarea studiilor.

De altfel, obiectivul general al acestui grant european îl constituie creșterea nivelului de pregătire a studenților prin participarea la stagii de practică în vederea corelării competențelor dobândite în procesul educațional cu cerințele pieței muncii.

Printre beneficiile celor 400 de studenți din grupul țintă al proiectului, se numără: 10 parteneriate naţionale dezvoltate cu mediul de afaceri şi instituţii publice, în vederea îmbunătăţirii educaţiei şi formării profesionale a studenţilor; o platformă informatică pentru desfăşurarea stagiilor de practică în întreprinderile simulate; stagii de practică în 10 întreprinderi simulate, înfiinţate în cadrul universităţii; consilierea și orientarea în carieră a studenților în legatură cu oportunităţile de participare la stagiile de practică şi cu cele de angajare după finalizarea studiilor.

La conferința de lansare, toți cei prezenți au primit mapa proiectului cu materialele informative despre „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”, care conține flyer, broșură, pliant, blocnotes, pix, stick și foi pe care cei invitați să-și poată lua notițe.

Numărul celor prezenți la această conferință de lansare a fost unul mare, sala fiind aproape neîncăpătoare. Studenții de la specializările  Inginerie, Științe Economice, Științe Politice și Drept, cei cărora li se adresează de altfel acest program de practică, s-au declarat încântați de proiectul demarat de Universitatea Hyperion și au afirmat că-și doresc să se alăture acestuia, pentru a pune în practică cunoștințele teoretice dobândite la cursuri.

Printre cei prezenți în sală, s-au numărat și cadre didactice de la alte facultăți ale Universității Hyperion și chiar reprezentanți ai unor instituții media, care au dorit să participe la acest eveniment de lansare.

După prezentarea tuturor aspectelor acestui proiect, participanții au mers la parterul Corpului B al Universității Hyperion, unde s-au bucurat de gustări culinare și unde au continuat să discute despre proiectul aflat la început de drum.

„SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/139800, este unul dintre cele 7 proiecte europene de care beneficiază Universitatea Hyperion timp de 18 luni.

Imagini de la conferința de lansare: albumul foto „Să punem în practică teoria!” – lansare proiect pentru studenți.

COMUNICAT DE PRESA – LANSARE SA PUNEM IN PRACTICA TEORIA

Contact:

Manager de proiect

Nicoleta Gudănescu

E-mailn.gudanescu@gmail.com
Tel: 0745011557

1 Flares Twitter 1 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 1 Flares ×

comments

  1. […] proiect a fost lansat pe 23 mai, în prezența rectorului Universității Hyperion – Sever Spânulescu, managerului de proiect […]

  2. […] proiect a fost lansat pe 23 mai, în prezența rectorului Universității Hyperion – Sever Spânulescu, managerului de […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1 Flares Twitter 1 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 1 Flares ×