Home » Frontpage » Studenții din grupul țintă al proiectului „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!” au început stagiul de practică

Studenții din grupul țintă al proiectului „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!” au început stagiul de practică

1 Flares Filament.io 1 Flares ×

foto practica proiect PUNEM IN PRACTICA TEORIAActivitățile din proiectul european „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”, grant al cărui beneficiar este Universitatea Hyperion din București, continuă din plin.

În cadrul acestui proiect, s-au încheiat 14 parteneriate naţionale dezvoltate cu mediul de afaceri şi instituţii publice, în vederea îmbunătăţirii educaţiei şi formării profesionale a studenţilor.

Astfel, reprezentanții firmelor din domeniul IT, informatică, telecomunicații și economie, s-au întâlnit cu studenții  din grupul țintă la Universitatea Hyperion, pentru a le prezenta acestora profilul de activitate al fiecărei companii și a-i selecta pe cei mai pregătiți. Selecția acestora s-a făcut pe baza unui interviu asemănător celui de angajare. La această întâlnire au participat atât tutorii care fac parte din proiect, cât și cadrele didactice implicate.

Începând cu data de 2 iulie, studenții implicați, mai precis cei de la Facultățile de Științe Economice și Științe Exacte și Inginerești, au semnat convențiile de practică individuale și au început stagiul de practică la firmele partenere. Timp de 2 luni (iulie – august), câte 3 ore pe zi, aceștia au șansa să dobândească cunoștințe practice, specifice domeniului lor de pregătire.

Totodată, s-au distribuit caietele de practică studenților și fișele de observare-evaluare tutorilor.

Mai multe informații despre practica studenților, găsiți aici.

Acest proiect a fost lansat pe 23 mai, în prezența rectorului Universității Hyperion – Sever Spânulescu, managerului de proiect – Nicoleta Gudănescu, asistentului manager – Eugenie Posdărăscu, specialistului în informare și publicitate – Elena Spânulescu și reprezentantului SC SOFTWARE DEVELOPMENT TEAM SRL (partener în acest proiect) – Mădălin Stan.

Obiectivul general al acestui grant european îl constituie creșterea nivelului de pregătire a studenților prin participarea la stagii de practică în vederea corelării competențelor dobândite în procesul educațional cu cerințele pieței muncii.

 „SĂ PUNEM ÎN PRACTICĂ TEORIA!”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/139800, este unul dintre cele 7 proiecte europene de care beneficiază Universitatea Hyperion timp de 18 luni.

Toate informațiile despre stadiul desfășurării acestui proiect se găsesc pe site-ul www.practicateoria.hyperion.ro.

Vă așteptăm la Universitatea Hyperion, ca să fiți parte din acest proiect european ambițios! Suntem aici pentru voi!

COMUNICAT DE PRESA – SA PUNEM IN PRACTICA TEORIA, IULIE 2014

Contact:

Manager de proiect

Nicoleta Gudănescu

E-mailn.gudanescu@gmail.com
Tel: 0745011557

1 Flares Twitter 1 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 1 Flares ×

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1 Flares Twitter 1 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 1 Flares ×