Home » EVENIMENTE » „Modelling The New Europe” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană

„Modelling The New Europe” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană

1 Flares Filament.io 1 Flares ×

afis_modellingUniversitatea Hyperion din Bucureşti în parteneriat cu Asociaţia Poliedra România şi Progetto di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (PRODEST S.C. A R.L. Italia) implementează proiectul „MODELLING THE NEW EUROPE” – Program masteral în Guvernanţa Economică Europeană. Proiectul va primi o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 2.110.047 lei din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, Contract POSDRU/156/1.2/G/139085.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar în domeniul Guveranţei Economice Europene, pentru dezvoltarea calitativă a resurselor umane şi a comunicării dintre mediul academic şi cel economic, în scopul creşterii gradului de integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii.

Obiective specifice:

  • Dezvoltarea curriculară a unui program masteral în „Guvernanţa Economică Europeană”;
  • Crearea şi dezvoltarea reţelei „Modelling the New Europe” cu sprijinul actorilor relevanţi (universităţi, mediu de afaceri, autorităţi publice etc.);
  • Promovarea inovării şi îmbunătăţirea capacităţii Universităţii Hyperion din Bucureşti de a susţine dezvoltarea economică şi socială;
  • Extinderea oportunităţilor de învăţare şi asigurarea unor servicii de documentare îmbunătăţite pentru studenţi.

Grupul ţintă este constituit din 210 studenţi (în măsură să evalueze conţinutul, structura, tehnicile de predare, materialele didactice, relevanţa şi adaptarea bibliografiei la necesităţile de învăţare în concordanţă cu abilităţile solicitate pe piaţă de angajatori), 30 de cadre didactice universitare (din structuri de conducere şi comisii de asigurare a calităţii programelor de studii), 10 parteneri sociali în educaţie (cu competenţe anteprenoriale în managementul universitar şi îmbunătăţirea interacţiunii universităţilor româneşti cu mediul de afaceri).

Printre beneficiile grupului ţintă se numără:

  • Organizarea unui program de formare pentru 30 de cadre didactice universitare şi 10 parteneri sociali pentru dezvoltarea de abilităţi în domeniul anteprenoriatului academic (5 workshopuri) şi „Schimb de bune practici” (4 evenimente academice);
  • Asigurarea de servicii îmbunătăţite de documentare şi acces la informaţie pentru studenţi prin crearea unei biblioteci virtuale „Modelling the New Europe” şi a unui Centru de documentare;
  • Bursă în valoare de 500 RON/lună pentru studenţii selectaţi să participare la testarea/validarea curricule programului masteral;
  • Acreditarea programului masteral Guvernanţă Economică Europeană de către A.R.A.C.I.S..

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 14 iunie 2014, ora 10:30, în amfiteatrul 3.2, Corp B, etaj 3, Universitatea Hyperion din București (Calea Călărașilor nr. 169, sector 3, București).

La conferinţa de lansare sunt invitaţi atât reprezentanţi ai presei, cât şi ai părţilor interesate.

În cadrul conferinţei, are loc promovarea obiectivelor, rezultatelor şi a indicatorilor proiectului.

Comunicat de presa – lansare „Modelling The New Europe”

Contact:

Corina-Maria ENE, Manager de proiect / Tel. 0745.806.135; 0754.282.271

1 Flares Twitter 1 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 1 Flares ×

comments

  1. […] Hyperion din București a lansat sâmbătă, 14 iunie 2014, grantul european „Modelling the New Europe” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană. Conferința de lansare a proiectului a avut loc în Corpul B al Universității Hyperion, Etaj 3, […]

  2. […] Hyperion din București a lansat sâmbătă, 14 iunie 2014, grantul european „Modelling the New Europe” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană. Conferința de lansare a proiectului a avut loc în Corpul B al Universității Hyperion, Etaj 3, […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1 Flares Twitter 1 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 1 Flares ×