Home » EVENIMENTE » Universitatea Hyperion lansează sâmbătă, 14 iunie, proiectul european „DIPLOMACY”

Universitatea Hyperion lansează sâmbătă, 14 iunie, proiectul european „DIPLOMACY”

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

afis_diplomacyUniversitatea Hyperion din București (UHB) în parteneriat cu ASOCIAŢIA POLIEDRA ROMÂNIA şi PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE – SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (PRODEST S.C. A R.L. ITALIA) implementează proiectul „DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomație Culturală, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, Contract POSDRU/156/1.2/G/138721.

Perioada de implementare a proiectului: 18 luni

Obiectivul general al proiectului îl constituie:
Dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar şi inovativ la nivel mondial, în domeniul Diplomaţiei Culturale, pentru îmbunătăţirea formării de calitate a resurselor umane, dezvoltarea calităţii comunicării dintre mediul academic şi cel privat, îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor şi profesorilor în scopul creşterii gradului de integrare a studenţilor pe piaţa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, creşterea accesului la educaţie şi formare prin promovarea reţelelor virtuale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Servicii îmbunătăţite pentru studenţi prin crearea unui program masteral în Diplomaţie Culturală
  • Crearea şi dezvoltarea reţelei „DIPLOMACY” cu sprijinul actorilor relevanţi (universităţi, mediul de afaceri, autorităţi publice)
  • Promovarea inovării şi îmbunătăţirea capacității universității solicitante de a susține dezvoltarea economică şi socială
  • Extinderea oportunităţilor de învăţare şi asigurarea unor servicii de documentare îmbunătăţite pentru studenţi

Grupul țintă este constituit din:

  • 210 de studenţi (nivel licenţă + masterat), care vor participa la livrarea-pilot de tip modular a curriculumului programului masteral şi vor aplica 5 instrumente de evaluare/testare/validare
  • 30 de cadre didactice universitare
  • 10 reprezentanţi ai partenerilor sociali în educaţie

Dintre beneficiile grupului țintă:
□ Pentru Studenți
● Studenții pot dobândi cunoștințe de specialitate strict corelate cu necesitățile actuale existente pe piața forței de muncă necesare integrării în unele instituții cum ar fi:
– Ministerul de Externe
– Serviciile culturale ale Institutului Cultural Român (ICR)
– Instituții publice (Muzee, Direcții de patrimoniu)

□ Pentru Universitate
● Crearea unei Biblioteci virtuale „Diplomacy ”, cu un volum total de 30.000 de pagini, în domeniul Diplomației Culturale;
● Crearea Centrului de documentare „Diplomacy ” – minimum 250 de volume de resort pe teme relevante Diplomației Culturale, domeniile auxiliare (unică în domeniu).

□ Pentru Angajatori
● Posibilitatea modelării și formării viitorilor angajați în funcție de specificul activităților instituțiilor vizate;
● Punerea la dispoziția viitorilor angajatori a bazei de date cu potențialii angajați.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc în data de 14 iunie 2014, ora 12:00, în amfiteatrul 3.2, Corp B, etaj 3, Universitatea Hyperion din București (Calea Călărașilor, nr. 169, sector 3, București).

Comunicat de presa lansare DIPLOMACY

Persoană de contact:
Conf. univ. dr. Sabin DRĂGULIN
dragulinsabin@yahoo.com
Mobil: 0766.821.151

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

comments

  1. […] Responsabilità Limitata (PRODEST S.C. A R.L. Italia), a lansat pe 14 iunie 2014 proiectul european „DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomație Culturală. Locația de lansare a proiectului a fost Corpul B al Universității Hyperion, Etaj 3, Amfiteatrul […]

  2. […] Responsabilità Limitata (PRODEST S.C. A R.L. Italia), a lansat pe 14 iunie 2014 proiectul european „DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomație Culturală. Locația de lansare a proiectului a fost Corpul B al Universității Hyperion, Etaj 3, Amfiteatrul […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×