Home » Frontpage » Universitatea Hyperion a lansat grantul european „EURO-MANAGER

Universitatea Hyperion a lansat grantul european „EURO-MANAGER

1 Flares Filament.io 1 Flares ×

Poza comunicat lansare proiectUniversitatea Hyperion din București a lansat joi, 22 mai 2014, „EURO-MANAGER Program de practică pentru tranziția de la sistemul de educație la viața activă pentru studenți economiști, un proiect european dedicat studenților de la Facultățile de Științe Economice și Sociologie. Lansarea proiectului s-a desfășurat în Corpul B al Universității Hyperion, Etaj 3, Amfiteatrul 3.2.

La conferința de lansare a acestui proiect au fost prezenți rectorul Universității Hyperion – prof. univ. dr. Sever Irin SPÂNULESCU, managerul proiectului – conf. univ. dr. Carmen UZLĂU, reprezentantul Asociației Europene pentru Progres – responsabil partener Laurențiu IAPORNICU, coordonatorul de practică – conf. univ. dr. Cristina BURGHELEA, expertul IT – lector. univ. dr. ing. Cornel Eugen CONSTANTIN, cadre didactice de seamă ale Universității Hyperion și un număr mare de studenți ai Facultăților de Științe Economice și Sociologie.

Evenimentul a început cu prezentarea proiectului de către conf. univ. dr. Carmen Uzlău, cea care manageriază acest proiect european pentru studenți.

Aceasta le-a comunicat celor din amfiteatru despre importanța grantului, care sunt mizele acestuia și oportunitățile pe care le pot avea cei 400 de studenți din grupul țintă.

Și rectorul Universității Hyperion, prof. univ. dr. Sever SPÂNULESCU, le-a mărturisit studenților faptul că acest proiect este o șansă importantă pentru ei în a dobândi experiență practică, de a-și valorifica cunoștințele dobândite la cursuri și chiar obținerea unui loc de muncă din timpul facultății.

Toți cei care au venit la lansarea „EURO-MANAGER”, au primit din partea echipei de implementare mapa proiectului și materialele de informare prevăzute (broșură, flyer, calendar și pix).

Trebuie specificat că obiectivul general al grantului „EURO-MANAGER Program de practică pentru tranziția de la sistemul de educație la viața activă pentru studenți economiști îl constituie facilitarea tranziției de la școală la viață activă prin creșterea relevanței educației universitare pentru piața muncii și eficientizării stagiilor de practică pentru 400 de studenți economiști și sociologi.

Printre obiectivele specifice ale acestuia, se numără realizarea și consolidarea parteneriatelor între Solicitant și instituţii publice și private cu profil economic sau sociologie/studii de piață, potențial angajatoare ale absolvenților universității solicitante în vederea facilitării tranziției de la educație la viața activă; eficientizarea stagiilor de practică, prin organizarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea stagiilor de practică la potențiali angajatori; oferirea de servicii îmbunătățite de consiliere și orientare de carieră pentru 400 de studenți, consiliere psihologică și suport pentru identificarea unui loc de muncă relevant pentru specializarea absolvită.

Studenții din grupul țintă vor beneficia de vizite de studiu și schimb de experiență la potențiali angajatori, asistență în redactarea CV și scrisoare de motivație,subvenție de 300 ron pentru participarea la programul de practică,concurs cu premii „Investește în cariera ta” – 10 premii de câte 1000 ron acordate și vor participa chiar și la Cercuri de educație pentru carieră.

După terminarea conferinței, toți cei prezenți au avut ocazia să mai discute diverse aspecte ale proiectului în timpul unei mese festive organizate special pentru lansarea „EURO-MANAGER”.

„EURO-MANAGER Program de practică pentru tranziția de la sistemul de educație la viața activă pentru studenți economiști– proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/136237, va avea o durată de 18 luni.

Imagini de la evenimentul de lansare: albumul foto Lansarea proiectului european „EURO-MANAGER”

1 Flares Twitter 1 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 1 Flares ×
1 Flares Twitter 1 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 1 Flares ×