Home » Frontpage » Universitatea Hyperion a lansat „EURO-LEX” – proiect pentru studenții Facultății de Drept

Universitatea Hyperion a lansat „EURO-LEX” – proiect pentru studenții Facultății de Drept

2 Flares Filament.io 2 Flares ×

Poza comunicat lansare proiectUniversitatea Hyperion din București a lansat joi, 22 mai 2014, primul proiect european dedicat în totalitate studenților Facultății de Drept – „EURO-LEX Program de practică pentru studenții jurişti. Proiectul a fost lansat în cadrul Universității Hyperion, în Corpul B, Etajul 3, Amfiteatrul 3.2.

Lansarea grantului studențesc s-a făcută în prezența rectorului Universității Hyperion – prof. univ. dr. Sever Irin SPÂNULESCU, managerului de proiect – prof. univ. dr. Tudor AMZA, reprezentantului Asociației Europene pentru Progres – responsabil partener Laurențiu IAPORNICU, coordonatorului general de practică – conf. univ. dr. Emilian CIONGARU, dar și în prezența mai multor membri ai corpului didactic și, bineînțeles, a studenților Facultății de Drept, dornici să facă parte din acest proiect care li se adresează.

Tudor Amza, managerul „EURO-LEX”, a făcut o prezentare complexă a proiectului, încurajându-i pe studenți să se implice în activitățile acestuia, deoarece au șansa să dobândească competențe practice unice în domeniul profesional pe care și l-au ales.

De altfel, proiectul își propune să faciliteze tranziția de la școală la viața activă prin creşterea relevanţei educaţiei universitare pentru piaţa muncii şi eficientizării stagiilor de practică pentru 400 de studenţi ai Facultăţii de Drept/Ştiinţe Juridice.

Ca obiective specifice, echipa de implementare își dorește realizarea și consolidarea parteneriatelor între Solicitant și instituții publice și private cu profil juridic sau sociologie/studii de piață, potențial angajatoare ale absolvenților universității solicitante, în vederea facilitării tranziției de la educație la viața activă,eficientizarea stagiilor de practică, prin organizarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea stagiilor de practică la potențiali angajatori, asigurarea serviciilor de consiliere și orientare de carieră pentru 400 de studenți, consiliere psihologică și suport pentru identificarea unui loc de muncă relevant pentru specializarea absolvită, crearea unui Centru de consiliere și practică Euro-Lexși a unui site web actualizat sătpămânal cu toate ofertele de muncă și internship relevante pentru studenții juriști la nivel local, regional, național și al Uniunii Europene.

Precum celelalte proiecte ale Universității Hyperion, și acesta oferă studenților implicați o serie de beneficii: vizite de studiu și schimb de experiență la potențiali angajatori, asistență în redactarea CV și scrisoare de motivație;subvenție de 300 ron pentru participarea la programul de practică;concurs cu premii „Investește în cariera ta” – 10 premii de câte 1000 ron acordate.

Cei care au participat la lansarea grantului „EURO-LEX”, au primit din partea organizatorilor mapa proiectului cu toate materialele de informare necesare (broșură, flyer, pliant, calendar și pix).

Această conferință de lansare s-a încheiat cu o masă festivă.

„EURO-LEX Program de practică pentru studenții juriştieste un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/136496, va avea o durată de 18 luni și se numără printre cele 7 proiecte cu fonduri europene de care beneficiază studenții Universității Hyperion.

Imagini de la evenimentul de lansare: albumul foto Conferința de lansare a proiectului „EURO-LEX”

2 Flares Twitter 1 Facebook 1 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 2 Flares ×
2 Flares Twitter 1 Facebook 1 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 2 Flares ×