Home » Frontpage » Studenții au început cursurile în cadrul programului „Modelling the New Europe”

Studenții au început cursurile în cadrul programului „Modelling the New Europe”

3 Flares Filament.io 3 Flares ×

Curs_Modelling_10În cadrul proiectului „MODELLING THE NEW EUROPE” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană, Contract POSDRU/156/1.2/G/139085, luna aprilie a fost marcată de o serie de activităţi specifice grupului ţintă.

Este vorba despre participarea studenţilor la cursurile organizate în cadrul proiectului, menirea acestora fiind pilotarea curriculei propuse pentru noul program masteral, respectiv livrarea a 10 module de curs către 210 studenţi.  În acest context, se vizează analiza de către experţi a rezultatelor instrumentelor de testare şi validare în vederea formulării de propuneri de ajustare a curricululei.

Au fost susţinute cursuri şi/sau seminarii la următoarele discipline:

Nr.crt. Titlul cursului Numele expertului
1. Istoria economică şi socială a construcţiei europene Conf.univ.dr. Cezar BRAICU
2. Mecanisme financiar – fiscale şi contabile în guvernanţa economică europeană Lect.univ.dr. Raluca IVAN
3. Politici economice comparate ale statelor UE Prof.univ.dr. Ion GHIZDEANU
4. Macroeconomie – Teorie şi politici europene Academician Lucian – Liviu ALBU
5. Sistemul politic şi instituţional al UE în context multi – level Prof.univ.dr. Ion PÂRGARU
6. Programe şi politici economice europene Prof.univ.dr. Teodora ROMAN
7. Guvernanţă economică europeană multi – level Francesca Cicchelli
8. Liberalizare comercială şi pieţe financiare europene Prof.univ.dr. Anca GHEORGHIU
9. Dimensiunea europeană a auditului şi guvernanţei corporative Prof.univ.dr. Sorin C. BRICIU
10. Probleme ale dezvoltării socio – economice europene (sărăcia, migraţia, coeziunea şi protecţia socială)  CP I Marioara IORDAN

La fiecare curs a participat un număr impresionant al studenţilor din grupul ţintă, lucru ce demonstrează eficiența informării cu privire la scopul și obiectivele proiectului.

„Modelling the New Europe” – Program masteral în Guvernanța Economică Europeană, desfășurat în parteneriat cu Asociaţia Poliedra România şi Progetto di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (PRODEST S.C. A R.L. Italia), este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, Contract POSDRU/156/1.2/G/139085, și se va derula pe o perioadă de 18 luni.

COMUNICAT DE PRESA – MODELLING THE NEW EUROPE, APRILIE 2015

Contact:

Manager de proiect

Corina-Maria ENE

Tel.: 0745.806.135; 0754.282.271

3 Flares Twitter 2 Facebook 0 Google+ 1 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 3 Flares ×

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 Flares Twitter 2 Facebook 0 Google+ 1 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 3 Flares ×