Home » Frontpage » „Modelling the New Europe” – un program masteral cu o perspectivă unică în România

„Modelling the New Europe” – un program masteral cu o perspectivă unică în România

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

afis_modellingProiectul „Modelling the New Europe” este realizat de Universitatea Hyperion din Bucureşti în parteneriat cu Asociaţia Poliedra România şi Progetto di Espressione e Sviluppo Territoriale – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata (Prodest S.C.A.R.L. Italia).

Principalul obiectiv al programului masteral în domeniul Guvernanţei Economice Europene este de a forma experţi în sfera politicilor economice şi a instituţiilor europene, oferind o instruire avansată în ştiinţele europene, completate de un cadru larg de interdisciplinaritate.

Până în prezent, experţii angrenaţi în derularea proiectului au căzut de acord asupra pachetului educaţional care va fi oferit potenţialilor masteranzi, pregătind în detaliu planul de învăţământ, structura disciplinelor şi a suporturilor de curs, dar şi competenţele profesionale care vor fi asigurate. Drept urmare, au fost identificate o serie de programe masterale similare derulate în ţară şi străinătate, iar dintre universităţile promotoare menţionăm: Utrecht University (Olanda), Universite du Luxembourg, LUISS School of European Political Economy (Italia), Maastricht University – United Nations University (Olanda), Neapolis University Pafos (Grecia), University of  Kent (Marea Britanie) şi altele.

Pornind de la experienţa acestor universităţi prestigioase, planul de învăţământ este astfel conceput încât să ofere o puternică bază de predare în domeniul politicii economice europene, un curriculum interdisciplinar privind problematica integrării europene, dar şi o perspectivă unică asupra proceselor de adoptare a deciziilor în Uniunea Europeană.

Primul an de studii în cadrul programului masteral Guvernanţă Economică Europeană oferă o perspectivă particulară asupra istoriei economice şi sociale a construcţiei europene, inclusiv asupra reglementărilor legislative aferente domeniului economic, realizând o introducere în guvernanţa economică europeană prin detalierea aspectelor generate legate de economia UE, politicile economice ale statelor UE, macroeconomia şi finanţele publice europene.

În al doilea an de studii, cercetarea se va focaliza asupra interdisciplinarităţii studiilor de guvernanţă economică, utilizând elemente combinate din zona sistemului politic şi instituţional al UE, al programelor şi politicilor economice europene, al dimensiunii europene a auditului şi guvernanţei corporative, precum şi probleme ale dezvoltării socio – economice europene.

Expertiza dobândită ca urmare a finalizării programului masteral orientează absolvenţii spre poziţii profesionale de diferite nivele în: instituţii europene, administraţii naţionale, regionale şi locale, corporaţii multinaţionale, organizaţii non-guvernamentale, consultanţă, lobby, jurnalism, educaţie/cercetare etc.

De asemenea, cele 5 studii care au oferit baza programului masteral şi a ghidului „Guvernanţa Europeană şi piaţa muncii din UE”, coordonat de managerul proiectului, conf. univ. dr. Corina Ene, vor fi publicate în cursul lunii ianuarie 2015.

„Modelling the New Europe este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa Prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”, Contract POSDRU/156/1.2/G/139085, și se va derula pe o perioadă de 18 luni.

COMUNICAT DE PRESA – MODELLING THE NEW EUROPE, NOIEMBRIE 2014

Contact:

Manager de proiect

Corina-Maria ENE

Tel.: 0745.806.135; 0754.282.271

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×