Home » Frontpage » Informare privind susținerea online a examenelor din semestrul 2, 2020

Informare privind susținerea online a examenelor din semestrul 2, 2020

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Stimaţi colegi, dragi studenţi,

In şedinţa Senatului Univeristăţii Hyperion din data de 7 mai 2020 s-au adoptat unele hotărâri importante, a căror aplicare a fost definitivată în discuţiile cu conducerile facultăţilor şi cu membri ai Consiliului de Administraţie. Evident, conform autonomiei universitare, acestea pot fi modificate dinamic in funcţie de evoluţia situaţiei pandemice şi diverse probleme punctuale care ar putea sa apară. Aceste hotărâri vor fi încadrate, în baza comunicatelor oficiale şi a autonomiei universitare, în regulamentele şi metodologiile actuale şi vor fi prezentate în perioada imediat următoare.

In esenţă, a reieşit că toţi participanţii la aceste discuţii consideră că  obiectivele didactice aferente  anului universitar pot fi îndeplinite fără a întârzia anul absolvirii şi fără eforturi suplimentare din partea studenţilor. Hotărârea oficială a Senatului a fost ca atât activităţile didactice curente cât și examenele să se desfăşoare în perioada următoare în sistem online, generalizând, acolo unde specificul materiei o permite, platforma de învăţământ la distanţă a universităţii.

Cea mai mare parte a  cadrelor didactice au adoptat deja noile tehnologii de predare online, astfel că sesiunea de examene se poate desfăşura în acest mod, chiar dacă efortul este mai mare. Fiecare titular de disciplină va opta pentru una dintre formulele propuse prin acord la nivelul Consiliului Facultăţii, care să asigure calitatea verificărilor, cu gradul de exigenţă normală, fără exagerări în nici un sens. Studenţii pot prezenta propuneri sau amendamente punctuale la procedura comunicată de titular, eventual cu arbitrajul Consiliului Facultăţii sau al Biroului Senatului. Pentru examenele live, cadrele didactice titulare de curs vor fi asistate remote de titularul de seminar/laborator/curs practic precum şi de un specialist IT, pe 1-3 calculatoare, în incinta univeristăţii. Studenţii vor avea aceleaşi limite de timp pe care le au la un examen normal, iar gradul de dificultate va fi cel obişnuit. S-a făcut recomandarea ca fiecărui student să îi fie alocat un subiect propriu, ca la examenele orale, chiar dacă se optează pentru o proba scrisă. In elaborarea subiectelor se va pune accent în special pe testarea competenţelor şi abilităţilor specifice descrise în fişa disciplinei şi mai puţin pe partea de memorare. De asemenea, la examenele de licenţă orale live, fiecare student va trebui să-şi dea acordul pentru înregistrarea examinării, aceasta putând fi un garant al obiectivităţii şi o probă obiectivă pentru o eventuală contestaţie.

S-a hotărât de asemenea ca pentru disciplinele la care se înregistrează rămâneri în urmă, acestea să fie recuperate integral, de preferinţă în următoarea perioadă, iar sesiunea de examene să se prelungească în aceste cazuri, prin acordul cadrului didactic şi al studenţilor, cu până la 2 saptămâni. Senatul univeristăţii va putea acorda, cu acordul ambelor părţi,  prelungiri suplimentare.

De asemenea, pe bază de cerere individuală, studenţii pot opta pentru susţinerea  examenelor aferente acestui semestru, după reânceperea cursurilor şi recuperărilor în incinta universităţii. Consiliul de Administratie a hotarât că aceste amânari nu vor fi taxate ca restanţe şi nu vor avea alte consecinţe în situaţia şcolară, dacă vor fi promovate până la 1 octombrie, ca şi în ceilalţi ani.

Studenţii pot solicita de asemenea, în baza contractului de şcolarizare, efectuarea unor activităţi didactice restante şi după reluarea activităţii în incinta universităţii. Astfel, mai multe cadre didactice recomandă recuperarea unor laboratoare, repetiţii etc, pentru ca studenţii să acumuleze competenţele practice la cotele normale. La examen, în cazul în care acesta va avea loc înaintea acestor recuperări, titularii de discipline vor exclude cerinţele aferente competenţelor respective.

Conducerea universităţii va acorda tot sprijinul cadrelor didactice pentru trecerea cu succes prin această perioadă dificilă, în care volumul de munca este de cele mai multe ori sporit, având în vedere necesitatea adaptării rapide la noile tehnologii.  Această diversificare a mijloacelor de exprimare didactică poate constitui un motiv întemeiat de mândrie profesională, precum si un profit cert in activitatea ştiinţifică, având in vedere că este de aşteptat ca participările online la conferinţe naţionale/internaţionale să se generalizeze în viitor. Dispunem de un corp profesoral de mare valoare, care a depăşit toate obstacolele aparute în diverse perioade de suprasolicitare şi şi-a dovedit în foarte multe ocazii competenţa didactică şi ştiinţifică. Sinergia creată poate fi acum adaptată la noile circumstanţe, ca un moment de referinţă în activitatea noastră, pentru creştera în continuare a prestigiului Universităţii Hyperion. Ca întotdeauna, intenţia conducerii universităţii este de a aigura echilibru şi corectitudine, mediere, întelegere şi respect bilateral.

Vă urăm tuturor deplină sănătate şi mult success!

 

10 mai 2020                                                                                                 Prof. univ. dr. Sever Spânulescu

Rectorul Universităţii Hyperion din Bucureşti.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×