Home » EVENIMENTE » Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Drept, ediția 2018

Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Drept, ediția 2018

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Facultatea de Drept a Universității Hyperion organizează joi, 22 noiembrie, sesiunea de comunicări științifice cu tema „Evoluţia dreptului românesc după Marea Unire. Aceasta se desfășoară în Sala de conferințe a Universității Hyperion (Calea Călărașilor 169, etaj 6, corp A), începând cu ora 10:00.

Comunicările ştiinţifice vor fi prezentate pe următoarele secţiuni: drept privat, drept public, drept internațional și dreptul Uniunii Europene.

COMITETUL  ŞTIINŢIFIC este format din:

Prof.univ.dr. Irin Sever SPÂNULESCU, Rector al Universităţii Hyperion din Bucureşti

Prof.univ.dr. Tudor AMZA, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Prof.univ.dr. Maria ORLOV, State University „Alecu Russo”, President of the Institute of  Administrative Sciences of the Republic of Moldova

Prof.univ.dr. Luis SANJUAN, Universitatea Las Palmas de Gran Canaria, Spania

Prof.univ.dr. Alexandru BOROI, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Prof.univ.dr. Veronica STOICA, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Prof.univ.dr. Vasile DOBRINOIU, Universitatea Titulescu din Bucureşti

Prof.univ.dr. Alexandru ŢICLEA, Universitatea Ecologică din Bucureşti

Prof.univ.dr. Dumitru MAZILU, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Prof.univ.dr. Constanţa CĂLINOIU, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Prof.univ.dr. Teodor MELEŞCANU, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Prof.dr.univ. Viorel VASILE, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Prof.univ. Vasile LEPĂDUŞ, Redactor şef la Revista Criminalistica 

Prof. univ.dr. Luca IAMANDI, Universitatea „Danubius” din Galaţi

Prof. univ.dr. Gheorge POPA, Universitatea Româno-Americană

Prof.univ.dr. Dan ŢOP, Universitatea Valahia Târgovişte

Conf.univ.dr. Ion IFRIM, CS II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”

Conf.univ.dr. Dan VOINEA, decan Facultatea de Drept Tîrgu Jiu, Universitatea Titu Maiorescu

Lector univ.dr. Grigore STOLOJESCU, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Dr. Iosif FRIEDMANN-NICOLESCU, CS Asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”

Dr. Valentin BĂDESCU, CS Asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”

Din COMITETUL DE ORGANIZARE fac parte:

Preşedinte: Prof.univ.emerit dr. Tudor AMZA – Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice

Membrii:

Conf.univ.dr. Ion IFRIM, CS II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Conf.univ.dr. Cristian DUMITRESCU, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Conf.univ.dr. Ştefan ŢARCĂ, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Conf.univ.dr. Mircea Felix Melineşti IONESCU, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Conf.univ.dr. Lidia Simona SECELEANU, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Lector univ.dr. Andrada NOUR, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Lector univ.dr. Eduard CĂLINOIU, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Lector univ.dr. Daniela ŢĂRANU, Universitatea Hyperion Bucureşti

Asistent univ.dr. Bogdan GIURCĂ, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Asistent univ. Georgian TOMA,Universitatea Hyperion din Bucureşti

Mioara DRAGNEA, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Petra HOLBAN, Universitatea Hyperion din Bucureşti

Calendarul conferinţei:

 • 10 noiembrie 2018 – termenul limită pentru trimiterea temei şi rezumatului
 • 15 noiembrie 2018 – acceptul comitetului ştiinţific
 • 17 noiembrie 2018 – termenul limită pentru trimiterea studiului in extenso
 • 22 noiembrie 2018- prezentarea lucrărilor conferinţei

Informaţii despre înscriere: Înscrierea se va efectua prin comunicarea talonului de participare la următoarea adresă de e-mail: mioaradragnea@yahoo.com.

Informaţii despre publicarea lucrărilor acceptate: Lucrările acceptate vor fi publicate în volumul conferinţei indexat BDI.

Formatul lucrărilor :

 • Studiile vor fi redactate în limba română şi un rezumat în limba engleză;
 • Titlul lucrării se va redacta cu font Times New Roman, size 14, majuscule, bold, centrat;
 • La două rânduri (de 12) distanţă de titlul lucrării, se va scrie prenumele integral şi numele, cu font Times New Roman, size 12, bold, aliniat dreapta; numai numele va fi scris cu majuscule;
 • După nume, se va pune un asterisc, iar la subsol se va indica titlul ştiinţific, sau, după caz, profesia şi, pentru ambele, afilierea;
 • După nume, la două rânduri (de 12) distanţă se vor redacta rezumatul şi cuvintele cheie (3-5) cu font Times New Roman, size 10, italic, la un rând, aliniere justify;
 • Conţinutul lucrării se va dispune la două rânduri (de 12) distanţă faţă de cuvintele cheie şi va fi redactat cu font Times New Roman, size 12, la un rând, aliniere justify;
 • Studiile vor avea între 6 şi 8 pagini;
 • Pagină A4: (Setup: Top – 2 cm, Bottom – 2 cm, Left – 3 cm, Right – 2 cm);
 • Notele de subsol vor fi redactate cu font Times New Roman, size 10, la un rând, aliniere justify;
 • Bibliografia – la finalul studiului, font Times New Roman, size 10, la un rând, aliniere justify;
 • Pentru sublinieri în text, se foloseşte numai fontul italic, nu bold sau underline;
 • Referinţele bibliografice au forma: Autorul (Nume, prenume), Titlul, editura, locul, anul, sau o altă formă consacrată (Oxford, Harvard etc.), respectată în întreaga lucrare. Precizarea paginii: „p.“ când este vorba despre o singură pagină, „pp.“ când este vorba despre mai multe. Indicaţiile în latină (idem, cit., ibid., sqq etc.) cu italic. Într-o listă bibliografică fiecare intrare se încheie cu punct;
 • Pentru referinţele bibliografice care trimit la publicaţii periodice, intrările vor avea forma: Autorul, „Articolul citat“, Numele publicaţiei, numărul, locul, anul, p. (pp.) xx-xx. În aceeaşi formă vor apărea trimiterile la capitole de carte sau la contribuţiile din lucrările colective: Autorul A, „Capitolul citat“, în Autorul B (coord./ed.), Titlul lucrării, editura, locul, anul.

PROGRAMUL SESIUNII DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE:

Orele 830 – 1000 Înregistrarea participanţilor

I. Deschiderea Sesiunii (1000 – 1130)

Cuvânt introductiv: – prof.univ.dr. Irin Sever Spânulescu – Rectorul Universităţii Hyperion din Bucureşti și prof.univ.dr. Tudor Amza – Decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice Universtitatea Hyperion din Bucureşti                                                                                                     

Intervenţii ale oficialităţilor române, reprezentanţi ai:

– Academiei Române

– Uniunii Juriștilor din România

– Ministerului de Justiţie

– Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

– Parchetului de pe lângă ICCJ

– Facultăţilor de Drept

 1130 1200    – Pauză de cafea

II. Comunicări ( partea I: cadrele didactice) (1200– 1600)

 1600 – 1630– Pauză de cafea

III.  Comunicări (partea a II-a: studenți) (1630 – 1730) 

IV. Discuţii, concluzii şi închiderea lucrărilor

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×