Home » Frontpage » Înscrieri în grupul țintă al proiectului „Diplomacy”

Înscrieri în grupul țintă al proiectului „Diplomacy”

3 Flares Filament.io 3 Flares ×

DSC04666Universitatea Hyperion pune bazele programului masteral în domeniul Diplomaţiei Culturale.

„DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomație Culturală este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 1 ‘Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere’, Domeniul major de intervenție 1.2 ‘Calitate în învățământul superior’, Contract POSDRU/156/1.2/G/138721, și se  derulează pe o perioadă de 18 luni.

În vederea asigurării condițiilor științifice și calitative necesare implementării programului „DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomație Culturală, în luna februarie 2015 încep activitatea 10 experți pe termen scurt. Printre criteriile de selecție a acestora au prevalat studiile doctorale relevante domeniului, experiența didactică în învățământul superior (minim 7 ani), precum și cercetarea academică relevantă modulelor de curs care vor alcătui programul masteral Diplomaţie culturală.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui program masteral interdisciplinar şi inovativ la nivel mondial, în domeniul Diplomaţiei Culturale, pentru îmbunătăţirea formării de calitate a resurselor umane, dezvoltarea calităţii comunicării dintre mediul academic şi cel privat, îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor şi profesorilor în scopul creşterii gradului de integrare a studenţilor pe piaţa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, creşterea accesului la educaţie şi formare prin promovarea reţelelor virtuale.

Tematica modulelor de curs care vor fi realizate şi pilotate de experți este următoarea:

 1. Diplomaţie culturală non guvernamentală;
 2. Diplomaţie culturală prin reprezentarea/ valorizarea patrimoniului;
 3. Industrii culturale;
 4. Diplomaţie culturală şi Soft security;
 5. Lobbism cultural;
 6. Turism cultural;
 7. Branding cultural;
 8. Comunicare interculturală europeană;
 9. Cultura românească în context european;
 10. Diplomaţie publică.

Alte module ce pot fi utilizate în procesul de întocmire a Planului de învăţământ al  masteratului

 1. Diplomaţia culturală şi sistemul relaţiilor internaţionale;
 2. Sociologia culturii;
 3. Etică culturală;
 4. Diplomaţie culturală şi minorităţi;
 5. Dinamica culturii, schimbări politice şi drepturile omului;
 6. Diplomație culturală : putere, influență, reputație;

Grupul ţintă 1 este constituit din:

 • 210 de studenţi (nivel licenţă + masterat), care vor participa la livrarea-pilot de tip modular a curriculumului programului masteral şi vor aplica 5 instrumente de evaluare/ testare/ validare;

COMUNICAT DE PRESA – DIPLOMACY, FEBRUARIE 2015

Contact:

Manager de proiect

Leonida MOISE

3 Flares Twitter 1 Facebook 1 Google+ 1 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 3 Flares ×

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 Flares Twitter 1 Facebook 1 Google+ 1 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 3 Flares ×