Home » Frontpage » Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii | programe masterale 2016

Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii | programe masterale 2016

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

admitere_masterÎn cadrul Facultății de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii a Universității Hyperion există patru programe masterale pentru cei care vor să se specializeze în științele socio-umane.

A) DIPLOMAȚIE CULTURALĂ

Masteratul Diplomație Culturală este unic în România, interdisciplinar și inovativ la nivel mondial, iar din anul universitar 2016-2017 reprezintă domeniu de studiu la Facultatea de Științe Politice a Universității Hyperion. Acreditarea acestui masterat s-a realizat în cadrul proiectului european „DIPLOMACY” – Program masteral în Diplomație Culturală.

Curricula urmărește îmbunătăţirea formării de calitate a resurselor umane, dezvoltarea calităţii comunicării dintre mediul academic şi cel privat, îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor şi profesorilor în scopul creşterii gradului de integrare a studenţilor pe piaţa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, creşterea accesului la educaţie şi formare prin promovarea reţelelor virtuale.

Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1300 Lei

Mai multe informații: www.ssn.hyperion.ro/ssg/masterate/63-masterat-stiinte-politice

B) GEOPOLITICĂ, ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

Masteratul, situat la confluenţa istoriei, geografiei, ştiinţelor politice şi militare, constituie un demers interdisciplinar de relevare a raportului dintre datele naturale ale geografiei şi politica statelor lumii şi de analiză a „jocului politic dintre state”.

Programul și-a propus profesionalizarea studenților în direcția excelenței academice, intenționând a se manifesta și acționa dincolo de tradițional și soluții generale, propunând un nivel înalt al analizei științifice și al expertizei în domenii parțial explorate în România, precum:

 • cunoaşterea avansată a teoriilor şi definirea conceptelor şi metodologiilor folosite în analizele geopolitice;
 • identificarea tipurilor de risc geopolitic în relaţiile cu mediul naţional şi internaţional;
 • explicarea şi interpretarea diferitelor modele folosite în cercetarea geopolitică;
 • furnizarea de consultanţă în privinţa riscurilor geopolitice;
 • aplicarea instrumentelor şi tehnicilor de cuantificare a surselor de risc geopolitic în contexte internaţionale reale;
 • realizarea de studii, analize şi evaluări privind problematica specifică geopoliticii;
 • adaptarea instrumentelor şi tehnicilor de lucru în cercetarea fenomenologiei geopolitice la contexte naţionale şi internaţionale noi.

Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1200 Lei

Mai multe informații: www.ssn.hyperion.ro/ssg/masterate/65-masterat-istorie

C) MANAGEMENTUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ

Misiunea masteratului constă în formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul multidisciplinar al managementului de mediu, al instrumentelor tehnice şi de evaluare, de remediere şi conservare a mediului în conformitate cu cerinţele dezvoltării durabile.

În plus, cursanții sunt conectați la activități complexe de documentare, laborator și teren, în colaborare cu instituții de cercetare – învățământ, cu experiență în domeniu, asigurându-se astfel o pregătire la standarde înalte pentru profesia ce va fi exercitată după absolvire.

Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1200 Lei

Mai multe informații: www.ssn.hyperion.ro/ssg/masterate/64-masterat-geografie

D) COMUNICARE INTERCULTURALĂ ŞI TRADUCERE PROFESIONALĂ

Studiile universitare de masterat pentru programul Comunicare interculturală şi traducere profesională asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

Informații masterat:

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxă / semestru: 1500 Lei

Mai multe informații: www.hyperion.ro/facultatea-stiinte-sociale-umaniste-si-ale-naturii/dep-litere-si-limbi-straine/20-facultati/departamente/specializari/150-masterat-litere-si-limbi-straine

Admiterea se face pe bază de INTERVIU.

Dosarul de înscriere cuprinde:

 • Diplomă de licenţă (original şi copie legalizată) sau Adeverinţă absolvent cu licenţă (original);
 • Supliment diplomă (original şi copie legalizată) sau Adeverinţă cu mediile anilor de studiu din facultate (original);
 • Diplomă de bacalaureat (original şi copie legalizată);
 • Certificat de naştere (copie legalizată);
 • Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite;
 • 3 fotografii color tip act de identitate;
 • Copie xerox a actului de identitate cu datele personale şi domiciliul;
 • Adeverinţă medicală;
 • Taxă de înscriere la Master: 100 Lei.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Înscrierile au loc până pe 16 septembrie, de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00, sâmbăta și duminica între 9:00 – 14:00,  la Secretariatul General al Universității (Corp A, parter) din Calea Călărași, nr.169, sector 3, iar admiterea are loc în perioada 19 septembrie – 30 septembrie 2016.

Telefoane: 021-3274464; 021-3274465; 021-3214667 / Fax: 021-3216425

E-mail: rectorat@hyperion.ro

Cei din provincie se pot caza în căminul studențesc al Universității Hyperion, situat pe Bulevardul Energeticienilor, nr. 9-11, sector 3.

Informații suplimentare la Secretariatul General din Calea Călărași, nr. 169 (Corp A, parter) și pe: www.hyperion.ro/admitere/masterat.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×