Home » Frontpage » CONCURS CU PREMII „EURO-CLIO – CARIERE ALTERNATIVE”

CONCURS CU PREMII „EURO-CLIO – CARIERE ALTERNATIVE”

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

afis_euro_clioUniversitatea Hyperion din București organizează concursul cu premii „EURO-CLIO – CARIERE ALTERNATIVE”, în cadrul proiectului european „EURO-CLIO Program de practică pentru studenți în management de patrimoniu istoric, diplomație culturală, turism cultural” – proiect european pentru studenții și masteranzii specializărilor de Istorie, Geografie, Științe Politice și Jurnalism. 

REGULAMENT CONCURS

Eligibilitate: Studenții din grupul țintă EURO-CLIO care au participat la activitățile de informare/conștientizare, consiliere de carieră (de grup și individuală), consiliere psihologică, absolvenții stagiilor de practică (care au predat caietele de practică). Studenții eligibili care doresc să participe trebuie să depună și o cerere scrisă și semnată la secretariatul proiectului (Corp A, Etaj 1, Prorector).

Probe de concurs:

  1. Portofoliul de practică (caietul de practică, fișele de observație și de evaluare a practicii)25 p;

Se evaluează modul de completare a temelor de practică (dacă sunt completate toate temele): Modul de argumentare a răspunsurilor, originalitatea, complexitatea, dacă anexele caietului de practică sunt completate corespunzător (fișele de observație).

  1. Eseu de 500 de cuvinte  – 25 p;

Studenții vor preda un eseu despre stagiul de practică și utilitatea pentru viitorul traseu de carieră.

  1. Test grilă 10 întrebări  (în scris) 30 minute – 25 p;
  2. Simulare interviu de angajare (în scris) 30 minute – 25 p; 

Studenții vor descrie în scris, în 30 de minute,  un număr cât mai mare de întrebări posibile la interviul de angajare și răspunsurile posibile la acestea în funcție de cunoștințele însușite de la activitățile de informare/conștientizare, consilierea individuală și de grup, stagiul de practică.

Comisiile de evaluare și de contestații sunt alcătuite din 8 instructori de practică, Coordonatorul de practică și Expertul monitorizare activități;

Se acordă 5 premii de 1.000 RON;

Termen limită de înscriere și de predare a eseului: vineri, 4 decembrie 2015,  ora 13:00 (la Biroul de proiect, Corp A, Etaj 1, Prorector);

Luni, 7 decembrie 2015, ora 17:00 (test grilă 30 minute + simulare interviu în scris 30 minute);

Joi, 10 decembrie 2015, ora 12:00, se anunță rezultatele evaluării și se primesc contestațiile;

Vineri, 11 decembrie 2015, ora 12:00, se anunță rezultatele finale ale concursului.

Comisia de evaluare:

Elena Toma

Elena Bogan

Irina Lazăr

Florin Diaconeasa

Monica Obreja

Sorina Georgescu

Bogdan Gamaleț

Mihaela Triboi

Comisia de contestații:

Ștefan Păun

Renata Tatomir

Alice Iancu

„EURO-CLIO Program de practică pentru studenți în management de patrimoniu istoric, diplomație culturală, turism cultural”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/136979, reprezintă unul dintre cele 5 granturi europene de care Universitatea Hyperion continuă să beneficieze.

COMUNICAT DE PRESA – CONCURS EURO-CLIO

Manager de proiect,

Prof. Univ. Dr. Ştefan Păun

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×