Home » EVENIMENTE » Aniversarea profesorului univ.dr.docent Petre Gâștescu la 90 de ani

Aniversarea profesorului univ.dr.docent Petre Gâștescu la 90 de ani

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

În semn de respect, recunoaștere și prețuire a întregii cariere științifice și pedagogice, comunitatea academică a Universității Hyperion din București îl va sărbători online, pe platforma Google Meet, vineri 12 noiembrie 2021, la ora 13, pe domnul profesor univ.dr. docent Petre Gâștescu, cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 90 de ani.

Nume de referință pentru învăţământul universitar geografic din România, Profesorul Petre Gâştescu este cadru didactic la Universitatea Hyperion din Bucureşti încă de la înființarea Departamentului de Geografie și a adus o contribuție remarcabilă la dezvoltarea acestui domeniu.

Calitățile didactice și științifice ale domniei sale au fost înnobilate de vasta activitate de cercetare științifică, impulsionând  în acest fel tinerii geografi spre domeniul științific.

În domeniul apelor a promovat şi dezvoltat o autentică şcoală limnologică (studiul lacurilor) fiind considerat  fondatorul școlii limnogeografice românești (fiind membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Române de Limnogeografie din anul 2008) în domeniul hidrogeografiei în România.

Şi-a consacrat activitatea, timp de peste 60 de ani, în investigarea lacurilor din România, a Deltei Dunării, fiind membru fondator al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, publicând lucrarea de sinteză – Delta Dunării Rezervaţie a Biosferei, coeditor cu ing. Romulus Ştiucă (2006, 2008), de asemenea, cercetării asupra litoralului românesc al Mării Negre, sub aspect morfohidrografic, Câmpiei Române.

Este autorul a numeroase articole științifice și a participat la multe simpozioane, conferinţe şi congrese internaţionale de hidrologie, geografie, fiind membru în comisii de specialitate ale Uniunii Internaţionale de Geografie şi Asociaţiei  Ştiinţifice  Internaţionale de Hidrologie (IHSA).

A publicat peste 320 de lucrări ştiinţifice (cărţi, articole, hărţi) în edituri și reviste de specialitate de prestigiu din ţară şi străinătate. A coordonat în cadrul Institutului de Geografie elaborarea lucrărilor fundamentale: Geografia Văii Dunării Româneşti (1969), Atlasul României (1972-1978), Geografia României (1983-1992), colecţia Judeţele Patriei (41 volume) şi alte lucrări publicate în Editura Academiei Române.

Pentru învăţământul geografic universitar a publicat mai multe cursuri – Limnologie şi Oceanografie, Edit. H.G.A. Bucureşti, Program Tempus,1998; Hidrologie, Edit. Roza Vânturilor, Târgovişte,1998.; Ecologia aşezărilor umane, Edit. Univ. Bucucurești, 1998; Limnologie și oceanografie, Edit.H.G.A., 1998, Dicţionar de limnologie, Edit.H.G.A. Bucureşti; 2001; Managementul mediului, Edit. Sfinx 2000, Târgovişte; 2001; Hidrologie continentală, Edit. Transversal, Târgovişte, 2003; Oceanografie, Edit. Transversal, Târgovişte (în colaborare cu Ovidiu Murărescu, Petre Breţcan), 2004; Hidrologie continentală şi oceanografie, Edit.Transversal, Târgovişte (în  colaborare cu Petre Breţcan), 2009.

Unele dintre lucrări ca: Lacurile Terrei, în mai multe ediţii (1979, 2002, 2006, 2008), Fluviile Terrei (1990, 2002, 2009), Insulele Terrei (1989, 2003, 2013), ultima în colaborare cu A, Cioacă, au un mesaj de informare geografică de mare audienţă.

La acestea se adaugă 5 ediţii ale  hărţii turistice a Deltei Dunării şi Ghidul vizitatorului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (2011), acesta din urmă, în colaborare cu dr. ing. Grigore Baboianu (2011).

Este membru al unor societăţi ştiinţifice (Geografie – România şi Italia, Ecologie), comisii, comitete de redacţie ale revistelor de specialitate academică.

Conducător de doctorat din 1972  în cadrul Institutului de Geografie al Academiei Române (sub îndrumarea sa obţinând  titlul de doctor în geografie, 40  de persoane – geografi, ingineri).

Numele  profesorului Petre Gâştescu este o emblemă pentru geografia românească fiind onorat cu titluri și disticţii dintre care amintim : medalia Meritul Ştiinţific (1966), premiul Academiei Române ”Gheorghe Murgoci” (1971),  membru în ”Research Board Advisors  of  The  American  Biographical  Institute” (2000), titlul de profesor de onoare al Univ. „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi (2001) şi diploma de excelenţă şi medalia aceleiaşi universităţi cu ocazia Centenarului învăţământului superior geografic (2004), Doctor Honoris Causa al Univ. ”Ştefan cel Mare” Suceava (2002) şi al Universităţii ”Valahia” Târgovişte (2007), diploma de excelenţă şi medalia ”Simion Mehedinţi” – Fac.  de Geografie a Univ. Bucureşti,  profesor emerit al Universității Hyperion, alte diplome de excelenţă ale univresităţilor şi institutelor de cercetare din ţară,dintre care ale Institutului de Geografie al Academiei Române la anii aniversari.

Domeniul limnologiei a fost cea mai importantă direcţie spre care şi-a vectorizat eforturile intelectuale deoarece în momentul începerii cercetărilor era foarte puţin studiat în România. Implicarea în acest domeniu de cercetare a fost de la început un succes atât în ceea ce priveşte modul de abordare a problematicii, cât şi în metodologia de cercetare, analiză şi interpretare a rezultatelor

Cu o exprimare calmă, dar hotărâtă, cu o ţinută demnă de profesor, cu ochi pătrunzători şi un zâmbet discret, Profesorul Petre Gâștescu  este îndrăgit și apreciat pentru activitatea pe care o desfășoară .

Un omagiu din partea unui geograf umanist

   Prof. univ. dr. Silviu Neguț

Academia de Studii Economice din București

„Domnul Profesor Petre Gâștescu a fost chiar cu adevărat predestinat studierii apei, hidrologiei. Nu a oscilat, precum alți geografi, între diferitele domenii ale geografiei. A rămas toată viața fidel APEI, pe care a studiat-o și a ”promovat-o” în toate felurile, atât prin studii foarte riguroase, strict științifice cum se zice, cât și prin așa-zisele lucrări de informare, a căror importanță este negată de unii colegi de breaslă, dar în fapt nu de puține ori asemenea cărți sunt mai greu de scris decât celelalte. Așa a scris, singur sau în colaborare, cărți precum Fluviile Terrei, Lacurile Terrei, Insulele Terrei. M-a onorat să mă desemneze referent științific oficial la unele dintre ele. Le-am apreciat. Domnul profesor a umplut acest ”gol”, și încă atât de bine. S-au adăugat ”lecturile” din cunoscutele, pe vremuri, volume de Lecturi geografice, în paginile cărora de asemenea ne-am întâlnit, erau cărți mai mult decât necesare mai ales pentru profesorii din preuniversitar, întrucât nu prea existau posibilități de informare.

Domnul Petre Gâștescu face parte din categoria de oameni cu personalitate. Îți place sau nu, nu poți să nu-l remarci, ca prezență fizică sau ca voce. Are o voce inconfundabilă, de stentor, cu o vorbire sacadată, ca și cum ar vrea să fie sigur că vor fi bine auzite, receptate, cuvintele sale. Este, totodată, un domn, deferent cu cei pe care îi întâlnește, amabil și chiar afabil cu doamnele, știe să găsească discursul potrivit, fără a exagera cu formule ce contrastează: flagrant cu realitatea. Are și o ținută demnă de invidiat: o alură de ofițer superior la pensie, care știe că nu poate fi ”văzut” altfel, întotdeauna cu adevărat bine îmbrăcat, neostentativ dar elegant.

Multă vreme am fost convins că este….oltean! Nu știu de ce. Poate prin excludere. Ardelean nu putea fi, nu are nimic din atitudinea aparent indecisă și vorbirea cu un anumit acent și cu sensuri la care trebuie să meditezi pentru a afla ce a vrut să spună cu adevărat. Nici moldovean, mi-am zis eu, nu simțeai în nici un fel dulșe graiul moldovinesc, poate cel mult ceva din atitudinea răzeșilor lui Ștefan cel Mare. Și-atunci, nu rămânea decât …olteanul, mai ales că era și prieten la cataramă cu un oltean afișat, Profesorul Vasile Cucu. Deh, m-am înșelat…

Personal, în afară de lucrările de informare, despre care deja am amintit, aș dori să mai subliniez ceva, și anume atenția dânsului față de Delta Dunării, față de această minune cu care a binecuvântat Dumnezeu pământul românesc și căreia i-a dedicat peste 50 de ani din viață. Din păcate încă sunt mulți care nu înțeleg acest lucru, inclusiv din rândurile politicienilor. Este de admirat perseverența Profesorului Gâștescu în cercetarea, cunoașterea și apărarea acestui unicat. Este mai mult decât simptomatic faptul că se înscrie între membrii fondatori ai Rezervației Biosferei Delta Dunării. A fost și a rămas unul dintre cei mai activi apărători ai statutului dobândit de cea mai nouă regiune naturală a României, statut pe care unii cercetători și chiar guvernanți nu-l prea înțeleg și respectă. În cadrul acestui efort al Domniei Sale se înscrie și meritoria lucrare Delta Dunării. Rezervație a Biosferei, al cărui co-editor este, alături de inginerul Romulus Știucă.

Vă urez, Domnule Profesor universitar dr. docent Petre Gâștescu, cu toată căldura, la această frumoasă vârstă Încă Mulți Alți Ani Frumoși și plini de împliniri, în plan personal și profesional!”

Generații de studenți masteranzi, doctoranzi, deveniți profesori atât în învățământul preuniversitar cât și în cel universitar, cercetători în instituțiile de cercetare din țară, îi poartă recunoștință și sunt mândri că l-au avut și îl au profesor.

Laudatio Domnului Profesor Petre Gâștescu

de dr. Laurențiu Ciornei (absolvent master Hyperion, de la  Centrul de Biodiversitate, Academia Română)

„Rațiunea științei și simțirea artei, spiritul întreprinzător și cel civic, altfel spus, civilizația și cultura sunt fundațiile pe care se zidesc mai mult decât diferitele etape, epoci și evuri ale unei societăți, măsurate în ani, decenii, centenare. Din acestea se clădește însăși nemurirea unei națiuni, fiindcă dacă proiectele acesteia – mai mari sau mai mici, care ne implică pe mai mulți sau pe mai puțini – au scadențe, ținte, valabilități limitate, îmbinarea și împletirea lor nu pot să-și propună altceva decât veșnicia.

Pentru mine, și nu numai, Domnul Profesor Petre Gâștescu, un OM între cei meniți să atingă nemurirea încă din timpul vieții, reprezintă un Model. Un model de dascăl, de cercetător, de îndrumător și facilitator pentru zeci de generații de oameni care îi duc flacăra științei și a recunoștinței mai departe.

Există un curent nou, psihologic, prin care semenii noștri sunt, cumva, împărțiți în ”oameni-lacuri” și ”oameni râuri”. Oamenii asemenea lacurilor sunt simțitori, știu mereu ”cum bate vântul” și se adaptează în totdeauna prezentului. Doar că sunt statici, iar impassibilisul lor îi transformă, în timp, în mlaștini. În schimb, oamenii care sunt asemuiți râurilor sunt cei pe care trebuie să-i avem în preajmă. Aceștia reprezintă forța vieții! Străpung munții, își fac propria albie, acumulează, ajută alte râuri, dar și bălțile.

Domnul Profesor Petre Gâștescu a fost, de la început, unul dintre acele mari ”râuri”. Acum, este ”omul-fluviu”. Puțini în lumea noastră au ajuns la acest nivel, așa că se cuvine o reverență deosebită!”

LA MULȚI ANI ! Domnule prof.Gâștescu.Suntem onorați că faceți parte din comunitatea academică Hyperion!Vă dorim multă sănătate, fericire, enrgie  și continuare îndelungată a activității în domeniul fascinant al geografiei!

 

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×