Home » EVENIMENTE » Participare la Simpozionul Internațional „Studiul artelor în context european”, ediția I

Participare la Simpozionul Internațional „Studiul artelor în context european”, ediția I

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

În perioada  8-9 iunie, 2021, a avut loc online la Chișinău, Simpozionul Internațional „Studiul artelor în context european”, ediția I, organizat de Academia de Științe a Republicii Moldova și Departamentul Științe Umaniste al Universității de Stat din R.Moldova. Manifestarea a fost prilejuită de împlinirea a 60 de ani de la fondarea Academiei de Științe a R.Moldova și a 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic. Din partea Universității Hyperion a participat profesorul Marian Țuțui, de la Facultatea de Arte, care a susținut comunicarea O reconstituire fără nostalgie a României interbelice: O vară de neuitat (1994) de Lucian Pintilie

 

Simpozionul internațional „STUDIUL ARTELOR ÎN CONTEXT EUROPEAN”, ediția I

Chișinău, 8-9 iunie 2021

Organizatori

Academia de Științe a Moldovei

Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte

Departamentul Științe Umaniste al Universității de Stat din Moldova

Comitetul științific

 Mem. cor. Victor MORARU, dr. hab. Aurelian DĂNILĂ, mem. cor. Mariana ȘLAPAC, dr. hab. Liliana CONDRATICOVA, dr. hab. CS I Constantin CIOBANU (România), dr. hab. Aliona GRATI, dr. hab. Aurelia HANGANU, dr. Irina SIKORSKAIA (Ucraina), acad. Violeta DINESCU (Olanda), dr. hab. Natalia EFIMOVA (Federația Rusă), dr. Natalia PROCOP

Programul Simpozionului

Ședința în plen: moderatori mem. cor. Mariana ȘLAPAC,

  1. hab. Aurelian DĂNILĂ, 8 iunie, ora 14.00

Live-stream: https://youtu.be/F-qST4qjBDM

 Mesaje de salut:

Acad. Ion TIGHINEANU, președintele Academiei de Științe a Moldovei

Dr. hab. Lilia POGOLȘA, ministru al Educației, Culturii și Cercetării

Mem. cor. Victor MORARU, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte

Dr. Paul GAMURARI, Președintele Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova

Secțiunea I

Dr. hab. Liliana CONDRATICOVA. Integrarea patrimoniului artistic din Republica Moldova în spațiul european: o speranță pentru viitor (Chișinău)

Mem. cor. Mariana ȘLAPAC. Arhitectul care a proiectat clădirea actualei Președinții a Republicii Moldova (Chișinău)

Dr. hab. CS I Constantin CIOBANU. Șapte decenii de activitate a Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române: rezultate și perspective (București)

Acad. Violeta DINESCU. Creația muzicală europeană între tradiție și contemporaneitate (Olanda)

Mem. cor. Ion HADÂRCĂ. Nicolae Iorga 150 – revelațiile unui jurnal inedit (Chișinău)

Dr. Irina SIKORSKAIA. Молдавско-украинские музыкальные связи в контексте культурного полилога «Украинской музыкальной» (Kiev)

Dr. hab. Ion GAGIM. О духовном освоении музыки (Muzica ca experiență spirituală) (Bălți)

Dr. Natalia EFIMOVA. Искусствознание: новые горизонты в описании музыкальных явлений (Moscova)

Dr. CS II Marian ȚUȚUI. O reconstituire fără nostalgie a României interbelice: O vară de neuitat (1994) de Lucian Pintilie (București)

Secțiunea II: moderatori dr. hab. Liliana CONDRATICOVA,

  1. hab. Nicoleta VORNICU, 9 iunie, ora 10.00

link: https://meet.google.com/uhb-hmop-zgg

 Dr. hab. Nicoleta VORNICU. Arta, cultura și patrimoniul cultural: interferențe în context european (Iași)

Dr. Petru HADÂRCĂ. Titlu rezervat

Vitalie RUSU. Creația actorului Eugen Ureche

Dr. Rodica URSACHI. Interferențe stilistice în pictura națională

Margarita TETELEA. Leo Kestemberg și constituirea Societății Internaționale de Educație Muzicală (ISME)

Dr. Serghei PILIPEȚCHI. Maria Cebotari în operele mozartiene

Dr. Tatiana BULARGA. Eficiența educației artistice: provocări ale contemporaneității (Bălți)

Dr. Traian ICHIM. Calitatea managementului instituțiilor publice de cultură în România – un deziderat important privind strategia patrimoniului cultural european (Brașov)

Dr. Alla CEASTINA. Александр Бернардацци и Генрих Лонский: творческий тандем талантливых архитекторов

Dr. Viorel MIRON, dr. Marina MIRON. Utilizarea monumentelor de arhitectură în scopuri muzeistice – o modalitate eficientă de păstrare și conservare a patrimoniului arhitectural

Dr. Manole BRIHUNEȚ. Reconstituirea iconostaselor din bisericile Chișinăului primelor două decenii ale secolului al XIX-lea

Dr. prof. Izolda MILIUTINA. Titlu rezervat (Haifa)

Dr. Victoria ROCACIUC. Grafica de carte în creația artistului plastic Aurel Guțu-Resteu

Dr. Ana SIMAC. Particularități în evoluția Artelor Decorative din Republica Moldova (anii 2000-2020)

Valeria SURUCEANU. Strategii de marketing muzeal bazate pe promovarea artelor

Olga LUCOVNICOVA. Vizualizarea durerii și traumei prin lentila filmului poetic moldovenesc

Ion JABINSCHI. Percepția vizuală a picturii murale din Catedrala Nașterea Maicii Domnului a Mănăstirii Curchi

Dr. Lilia Graneţkaia „Perspectiva inversă” în perceperea, analiza, interpretarea creației muzicale

Inga MAȚCAN-LÎSENCO. Compoziția și estetica în piesele de podoabă

Diana ANDRONOVICI. Locuinţa – locul ei în creaţia interbelică a arhitectei Etti-Roza Spirer – trecută sub tăcere

Iurie BADICU. Conceptul genezei industriei muzicale

Constantin RUSNAC. Cultura – forța motrice a societății

Dr. hab. Aurelian DĂNILĂ. Maria Bieșu. Repertoriul italian – o trecere în revistă

Mem. cor. Victor MORARU. Arta în arsenalul politicii simbolice

Secțiunea III: moderatori dr. hab. Aliona GRATI,

  1. Natalia PROCOP, 9 iunie, ora 10.00

link:https://meet.google.com/rdd-ncsv-yry

Dr. hab. Tudor STAVILĂ. Olga Plamadeală – primul cronicar al artelor din Basarabia interbelică

Dr. Ana SIMAC. Valorificarea patrimoniului arhitectural în cadrul învățământului artistic din Republica Moldova

Dr. Mariana HARJEVSCHI. Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu” – salvgardează și promovează patrimoniul cultural urban

Dr. Larisa NOROC. Plasticieni basarabeni, între creație și spirit civic (1918-1940)

Dr. hab. Aliona GRATI. Folclorul urban și poveștile Chișinăului de altădată

Dr. Ludmila D. COJOCARU. Locuri ale memoriei deportărilor și represiunilor staliniste din mun. Bălți

Mariana RUSU. Cimitirul Central din Chișinău – loc al memoriei și reconcilierii cultural-istorice

Livia SÎRBU. Obiecte de cult din așezarea hallstattiană de la Chișinău: între artă și cotidian

Dr. hab. Liliana CONDRATICOVA. Revenind la bijutierul Alexei Marco

Dr. Virgiliu BĂRLĂDEANU. Cimitirul Eroilor General Dragalina“ din Tighina între memorie și amnezia imperială a regimului separatist de la Tiraspol

Dr. Natalia PROCOP. Centrul istoric al Chișinăului în pictură

Dr. Iraida CIOBANU. Chișinăul în creația lui Gheorghe Munteanu

Rodica GOTCA. Categorii ale esteticului în video poezie

Elena MUSTEAȚĂ. Ilustrația de carte națională din a doua jumătate a secolului al XX-lea: procedee tehnice și valențe artistice

Dr. Diana DEMENTIEVA. De la lectura intertextuală la educația interculturală

Virgiliu MĂRGINEANU. Consolidarea capacității de educație a tinerilor prin intermediul filmului

Elisaveta IOVU. Dialogul intercultural în proza lui Mircea Eliade

Aglaia MUDREA. Opera Grozovan de D. Gerșfeld

Dr. Marina MIRON; dr. Viorel MIRON. Arhitectura tradițională în Republica Moldova – un important imbold pentru dezvoltarea turismului în spațiul rural național

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×