Home » Frontpage » Universitatea Hyperion a finalizat proiectul european „EURO-LEX”

Universitatea Hyperion a finalizat proiectul european „EURO-LEX”

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

FOTO COMUNICAT EURO-LEX, CONFERINTA INCHDIERE

Universitatea Hyperion din București a încheiat joi, 26 noiembrie 2015, primul proiect european dedicat în totalitate studenților Facultății de Drept – EURO-LEX „Program de practică pentru studenții jurişti.

Evenimentul de închidere a grantului studențesc a avut loc în prezența:  rectorului Universității Hyperion – prof. univ. dr. Sever Irin SPÂNULESCU, managerului de  proiect – prof. univ. dr. Tudor AMZA, a reprezentantului Asociației Europene pentru Progres – responsabil partener Laurențiu IAPORNICU, a coordonatorului general de practică – conf. univ. dr. Emilian CIONGARU, a directorului de imagine instituțională (Universitatea Hyperion) – Elena SPÂNULESCU, dar și în prezența mai multor membri ai corpului didactic, reprezentanți ai partenerilor de practică și, bineînțeles, a studenților din grupul țintă al proiectului.

Tudor Amza, managerul „EURO-LEX”, a prezentat obiectivele îndeplinite ale  proiectului, încurajându-i pe studenți să continue drumul în cariera juridică aleasă. Totodată, câțiva dintre studenții din ambele stagii de practică au prezentat ce a reprezentat pentru ei participarea în acest program inedit.

Proiectul și-a propus să faciliteze tranziția de la școală la viața activă prin creşterea relevanţei educaţiei universitare pentru piaţa muncii şi eficientizării stagiilor de practică pentru 400 de studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Juridice.

Ca obiective specifice, echipa de implementare a îndeplinit următoarele sarcini: a realizat și consolidat 30 de parteneriate între Solicitant și instituții publice, dar și private (cu profil juridic sau sociologic), potențial angajatoare ale absolvenților Universității Hyperion, în vederea facilitării tranziției de la educație la viața activă; a organizat, implementat, monitorizat și evaluat stagiile de practică la potențiali angajatori; a asigurat servicii de consiliere și orientare în carieră pentru 400 de studenți; consiliere psihologică și suport pentru identificarea unui loc de muncă relevant pentru specializarea absolvită. Alte obiective îndeplinite constau în crearea Centrului de consiliere și practică Euro-Lex și a site-ului webwww.eurolex.hyperion.ro.

Precum celelalte proiecte ale Universității Hyperion, și acesta a oferit studenților implicați o serie de beneficii: vizite de studiu și schimb de experiență la potențiali angajatori, asistență în redactarea CV și scrisoare de motivație; subvenție de 300 ron pentru participarea la programul de practică; concurs cu premii „Investește în cariera ta” – s-au acordat 10 premii de 1000 RON/fiecare.

Cei care au participat la conferința de final a grantului „EURO-LEX”, au primit din partea organizatorilor mapa proiectului cu materiale de informare reprezentative, iar la final au schimbat impresii în cadrul unei mese festive.

„EURO-LEX Program de practică pentru studenții juriştia fost un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/136496, a durat 18 luni și s-a numărat printre cele 7 proiecte cu fonduri europene derulate în paralel de Universitatea Hyperion pentru studenții săi.

COMUNICAT DE PRESA – CONFERINTA INCHIDERE EURO-LEX

Manager de proiect,

Prof. univ. dr. AMZA TUDOR

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×