Home » Frontpage » Un eveniment major la Universitatea Hyperion din Bucureşti în preajma Marii Uniri

Un eveniment major la Universitatea Hyperion din Bucureşti în preajma Marii Uniri

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

Joi, 22 noiembrie 2018, în sala de festivităţi a Universităţii Hyperion din Bucureşti s-a desfăşurat sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de Ştiinţe Juridice cu participare internaţională, având tema „Evoluția dreptului românesc după Marea Unire”.  Cele 30 de comunicări ştiinţifice au fost prezentate pe 3 secţiuni: Drept privat, Drept public şi Dreptul Uniunii Europene. 

La sesiune au participat personalităţi de prestigiu din învăţământul juridic, practicieni şi studenţi, ale căror comunicări şi intervenţii s-au bucurat de aprecierile celor prezenţi.

Sesiunea a fost deschisă de cuvântul introductiv al Rectorului şi Preşedintelui Senatului Universităţii Hyperion din Bucureşti, prof.univ. dr. Sever Irin Spânulescu şi Prof.univ.dr. Anca Gheorghiu. De asemenea, gazda evenimentului şi mediatorul sesiunii, Prof.univ.emerit dr. Tudor Amza, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, a subliniat importanţa evenimentului desfăşurat în jurul sărbătoririi centenarului „Marii Uniri”, eveniment epocal în istoria statului român, a civilizaţiei celor care s-au născut şi au trăit în graniţele României Mari. Cu acest prilej a fost salutată prezenţa la eveniment a unor cercetători ştiinţifici din cadrul „Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române”, a „Universităţii de Stat din Republica Moldova”, a „Parchetului General şi a Societăţii Române de Criminologie și Criminalistică”, a „Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti”, a unor avocaţi de prestigiu din „Baroul Bucureşti”, cât şi a Vicepreşedintelui „Comitetului Mondial al Distribuţiei şi Preşedinte al Consiliului Distribuţiei Române” – Prof.univ.dr. Theodor Purcărea.

Totodată, pentru prima dată în istoria sesiunii ştiinţifice a facultăţii, a fost prezent şi unul dintre marii învăţaţi ai ortodoxiei române, prof.univ.dr. Ion Buga, care a prezentat un referat cu titlul „Unirea Principatelor Române – Unirea lui Dumnezeu”.

Fiecare lucrare susţinută a evidenţiat impactul evenimentului major petrecut în urmă cu 100 de ani asupra dezvoltării şi evoluţiei dreptului societăţii româneşti moderne, cu accent pe armonizarea jurisprudenţei dreptului după Marea Unire de la 1918.  

Aventura cunoaşterii ştiinţifice’’, așa cum şi-a intitulat prof.univ.dr. Ion Craiovan tema, a devenit în timpul dezbaterilor un reper al demersurilor ştiinţifice susţinute, problemele abordate fiind adevărate repere ale istoriei filosofiei dreptului din România înainte şi după „Marea Unire”. Din discuţiile purtate s-a desprins concluzia că azi, la 100 de ani de la marele eveniment al istoriei neamului românesc, se poate aprecia că legislaţia naţională a reuşit să creeze într-o mare măsură un cadru normativ adecvat, ce poate asigura transpunerea în practică a normelor juridice care fixează reguli de conduită, atât în materie penală şi civilă, cât şi în alte domenii, unele de absolută noutate, ca de exemplu Dreptul Uniunii Europene .

În acest perimetru al interesului european, cei care au luat cuvântul au subliniat importanţa armonizării legislaţiei româneşti cu cea occidentală, însă nu trebuie să fie acceptate instituţii care mai mult împiedică înfăptuirea actului de justiţie decât să îl simplifice, toate trebuind a fi raportate la interesul general al societăţii româneşti. Ca exemplu, s-a apreciat că unirea dreptului european nu poate afecta principiul încriminării şi al pedepsei, decât poate sub aspectul formulării.

Nu în ultimul rând, s-a apreciat prezenţa la eveniment a întregii conduceri a „Asociaţiei Criminaliştilor din România” şi a „Revistei Române de Criminalistică”, revistă cotată în baza de date internaţională cu calificativul B+, delegaţia fiind condusă de prof. Vasile Lepăduşi, iniţiatorul căruia profesioniştii din domeniu şi toţi participanţii la eveniment i-au adus o unanimă şi afectuoasă apreciere.

Subliniem faptul că lucrările prezentate în cadrul sesiunii ştiinţifice vor fi publicate în „Revista de Drept şi Administraţie Publică”, în Analele „Universităţii Hyperion”, secţiunea „Drept”, dar şi în „Revista de criminologie, criminalistică şi penologie” şi în „Doctrină şi jurisprudenţă”, care apar sub egida Ministerului public, a Societăţii Române de Criminologie şi a Asociaţiei Procurorilor din România, publicaţii ce apar sub îngrijirea unui profesionist de renume în perimetrul cercetării juridice, anume Vasile Teodorescu, Secretarul General al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică, căruia i se aduc cu această ocazie mulţumirile organizatorilor și participanților.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×