Home » Frontpage » Studenții Universității Hyperion vor beneficia de un studio virtual

Studenții Universității Hyperion vor beneficia de un studio virtual

3 Flares Filament.io 3 Flares ×

IMG_4020Universitatea Hyperion le va pune la dispoziție studenților săi un studio virtual. Astfel, toți studenții înscriși în grantul Profesioniști în domeniul artelor și jurnalismului, proiect derulat de această Universitate, vor avea șansa să desfășoare activități de televiziune și film într-un studio virtual realizat la standarde cât mai ridicate.

În această perioadă, specialiștii din cadrul proiectului pregătesc platforma online pe care vor fi încărcate materialele video realizate în totalitate de studenții de la specializările arte și jurnalism.

Totodată, studenții beneficiari ai proiectului participă, luna aceasta, la cursuri de consiliere și orientare în carieră, menite să îi ajute pe viitorii absolvenți în alegerea unei cariere și identificarea de locuri de muncă part time sau internship-uri care să le asigure experiența necesară atunci când vor intra pe piața muncii.

În ceea ce privește acest grant, el are un obiectiv general precis: ca cei 390 de studenți din grupul țintă să dobândească cunoştinţe şi aptitudini practice prin participarea la stagiile de practică organizate în Universitate şi în afara acesteia, în scopul accesului mai facil pe piaţa de muncă.

Profesioniști în domeniul artelor și jurnalismului, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”;

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract POSDRU/161/2.1/G/139799, nu este singurul grant de care beneficiază  Universitatea Hyperion.

El face parte dintr-o serie de 7 proiecte europene pe care Universitatea Hyperion din București le desfășoară pentru studenții săi pe o perioadă de 18 luni.

Toate informațiile despre stadiul desfășurării acestui proiect se găsesc pe site-ul www.artejurnalism.hyperion.ro.

COMUNICAT DE PRESA – ARTE-JURNALISM, IANUARIE 2015

Contact:

Manager de proiect

Ion Marin

E-mail: jurnalism.hyperion@gmail.com / ionmarin.hyperion@gmail.com

Tel: 021.323.55.94 / 0722.89.00.23

3 Flares Twitter 1 Facebook 1 Google+ 1 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 3 Flares ×
3 Flares Twitter 1 Facebook 1 Google+ 1 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 3 Flares ×