Home » Frontpage » Studenţii Universităţii Hyperion au la dispoziţie un „Jurnal virtual”

Studenţii Universităţii Hyperion au la dispoziţie un „Jurnal virtual”

3 Flares Filament.io 3 Flares ×

FOTO COMUNICAT DE PRESA - ARTE JURNALISM, FEBRUARIE 2015Universitatea „Hyperion” a realizat pentru dezvoltarea abilităţilor profesionale ale studenţilor care au efectuat stagii de practică un site dedicat, intitulat „Jurnal virtual”.  Este vorba despre o întreprindere simulată, parte a activităţilor care fac parte din proiectul derulat de instituţia de învăţământ superior în cadrul grantului „Profesionişti în domeniul artelor şi jurnalismului”. Studenţii au astfel oportunitatea de a pune în practică noţiunile teoretice dobândite, precum şi abilităţile din cadrul stagiului de practică, scriind articole de presă pe o platformă similară unei publicaţii online.

În această perioadă, este în desfăşurare procesul de finalizare a detaliilor care vor face din „Jurnal virtual” o platformă prin intermediul căreia studenţii să-şi poată demonstra abilităţile profesionale. Sub sloganul „Azi student, mâine ziarist”, întreprinderea simulată a studenţilor este încă o şansă pentru desfăşurarea unor activităţi specifice profesiei, adăugându-se stagiilor de practică, studioului virtual, cursurilor de consiliere şi orientare în carieră.

Proiectul „Profesionişti în domeniul artelor şi jurnalismului”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 2, urmăreşte „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” şi face parte dintr-o serie de 7 proiecte europene pe care Universitatea „Hyperion” din București le desfăşoară pentru studenţii săi pe o perioadă de 18 luni. Obiectivul urmărit este acela ca cei 390 de studenţi din grupul țintă să dobândească cunoştinţe şi aptitudini practice prin participarea la stagiile de practică organizate în Universitate şi în afara acesteia, în scopul accesului mai facil pe piaţa de muncă.

Toate informațiile despre stadiul desfăşurării acestui proiect se găsesc pe site-ul www.artejurnalism.hyperion.ro.

COMUNICAT DE PRESA – ARTE JURNALISM, FEBRUARIE 2015

Contact:

Manager de proiect

Ion Marin

E-mail: jurnalism.hyperion@gmail.com / ionmarin.hyperion@gmail.com

Tel: 021.323.55.94 / 0722.89.00.23

3 Flares Twitter 1 Facebook 0 Google+ 2 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 3 Flares ×

comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 Flares Twitter 1 Facebook 0 Google+ 2 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 3 Flares ×