Home » EVENIMENTE » Conferința intermediară din cadrul proiectului EURO-LEX „Program de practică pentru studenţii jurişti”

Conferința intermediară din cadrul proiectului EURO-LEX „Program de practică pentru studenţii jurişti”

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

afis_euro_lexUniversitatea Hyperion din București (UHB)  și Asociația Europeană pentru Progres (AsEP) organizează în data de 26.02. 2015, ora 16:00, la sediul Universității Hyperion din București, Calea Călărașilor nr 169, sector 3, București, Corp B, etaj 3, Amfiteatru, conferința intermediară de presă în cadrul proiectului cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă” – Titlul proiectului: EURO-LEX “Program de practică pentru studenţii jurişti”, Contract POSDRU/161/2.1/G/136496.

Proiectul implementat de Universitatea Hyperion din București (UHB), în parteneriat cu Asociația Europeană pentru Progres (AsEP), se desfășoară în regiunea București – Ilfov, are o durată de 18 luni, fiind demarat din 24.04.2014.

Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea tranziției de la școală la viața activă prin creșterea relevanței educației universitare pentru piața muncii și eficientizării stagiilor de practică pentru 400 de studenți ai Facultății de Drept/Științe Juridice.

Obiectivele specifice sunt :

1.Realizarea și consolidarea parteneriatelor între Solicitant și instituții publice și private cu profil juridic, potențial angajatoare ale absolvenților universității solicitante în vederea facilitării tranziției de la educație la viața activă;

2. Eficientizarea stagiilor de practică, prin organizarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea stagiilor de practică la potențiali angajatori;

3. Servicii îmbunătățite de consiliere și orientare profesională și de carieră specifice pentru domeniul juridic (structurat pe observație cu itemi specifici grupați pe abilități tehnice relevante fiecărui profil profesional: jurist, notar, avocat, magistratură trasee de carieră) și suport penru identificarea unui loc de muncă relevant pentru specializarea absolvită.

Grupul țintă este constituit din 400 studenți de la drept ce vor beneficia de stagii de practică pentru patru domenii de carieră juridică și consiliere pentru tranziția de la școală la viața activă. Studenții practicanți, în urma participării la stagiile de practică, vor beneficia de subvenții și 10 dintre aceștia vor fi premiați în urma Concursului  cu premii „EURO-LEX – Investeste în cariera ta”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 și are un buget total de 2.033.400 lei.

COMUNICAT DE PRESA EURO-LEX, FEBRUARIE 2015

CONTACT:

Manager proiect,
Prof.univ.dr. Tudor AMZA
Tel:+4.0740.146.053
E-mail: tudor.amza@gmail.com

Coordonator general de practică
Conf.univ.dr. Emilian CIONGARU
Tel:+4.0722.98.45.89
E-mail: emilian.ciongaru@gmail.com

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×