Home » EVENIMENTE » Admitere online 2020 la Universitatea Hyperion și Colegiul Hyperion

Admitere online 2020 la Universitatea Hyperion și Colegiul Hyperion

0 Flares Filament.io 0 Flares ×

La  1 iunie 2020, Universitatea Hyperion a dat start înscrierilor în anul universitar 2020-2021.

Oferta educațională 2020  acoperă o paletă completă de specializări și competențe a căror alăturare  creează permanent oportunităţi de progres interdisciplinar și creșterea ratei de absorbție pe piața muncii, principalul obiectiv al Universității Hyperion.

Dovada o reprezintă zecile de mii de absolvenţi ai Universităţii Hyperion în cei 30 de ani de existență, ce alcătuiesc deja o comunitate solidă, vizibilă şi cu un cuvânt important în cele mai diverse domenii.

Viitorii studenți vor beneficia de  17 programe de licență16 programe masterale acreditate și 3 specializări posticeale la Colegiul Hyperion .

1.Înscrierea pentru admiterea 2020 se va putea face atât la secretariatul general al Universității Hyperion din Calea Călărași nr. 169, parter, corp A, sector 3, între orele 9:00 – 17:00, de luni până vineri,  9:00 – 14:00, sâmbăta și duminica (din 1 iulie), cât și online accesând Formularul de Înscriere online pentru admitere în Facultate  pentru programele de licență/master  sau pentru studii postliceale-Colegiu, accesând  Formularul de înscriere online pentru admitere la Colegiu . 

2.Candidații vor fi admiși la programele de licență pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat.

3.Candidații admiși își pot rezerva locul, dacă trimit la adresa de E-mail  secretariat @ hyperion.ro  dovada achitării  primei rate din taxa de școlarizare, eliberate online prin bancă, sau de casieria Universității Hyperion,  în ordinea cronologică a efectuării plății și în limita locurilor disponibile,  la Facultatea la care s-au înscris.

4.Până la 15 septembrie 2020 candidații  admiși se pot  înmatricula la programele de licență sau master, dacă depun  la secretariatul general al Universității Hyperion, dosarul (format plic)ce conține următoarele acte:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2020 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere de 150 lei și chitanța achitării a cel puțin  o rată din taxa anuală de școlarizare  2020-2021, la Facultatea la care v-ați înscris, eliberată  fie de casierie, parter, corp B, fie online/ prin bancă, pentru  Beneficiar: UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREȘTI
  CUI: 2836240
  CONT IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001
  Banca: BCR – SECTOR 3
  La detalii de plată se completează obligatoriu cu:
  Numele și prenumele, eventual CNP-ul, Facultatea, Specializarea, taxa de înscriere de 150lei, taxă de școlarizare (rata I sau taxa integrală pentru 2020-2021)    ;
 • Diploma de licenţă în original + copie xerox sau adeverinţă de absolvire, în original, pentru absolvenţii care doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăţi;
 • Contract de școlarizare/fișă înscriere

ADMITEREA LA COEGIUL HYPERION

 1.Formularul de înscriere online pentru admitere la Colegiu

2.Candidații vor fi admiși la Colegiul Hyperion (studii postliceale)  pe baza adeverintei de absolvire a liceului.

3.Candidații admiși își pot rezerva locul, dacă trimit la adresa de E-mail  petraholban@yahoo.com  dovada achitării  primei rate din taxa de școlarizare, eliberate  online prin bancă, sau de casieria Universității Hyperion,  în ordinea cronologică a efectuării plății și în limita locurilor disponibile,  la Specializarea la care s-au înscris.

4.Până la 10 septembrie 2020 candidații  admiși se pot  înmatricula la Colegiul Hyperion, dacă depun  la secretariatul general al Universității Hyperion, din Calea Călărași nr. 169, parter, corp A, sector 3, între orele 9:00 – 17:00, de luni până vineri,  9:00 – 14:00, sâmbăta și duminica (din 1 iulie) dosarul (format plic)ce conține următoarele acte:

• adeverință absolvire liceu (NU este necesară diploma de Bacalaureat);
• adeverință medicală;
• copie după BI/CI;
• copie după certificatul de naștere;
• copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
• chitanța care face dovada taxei de înscriere  de 150 lei și  chitanța/ dovada achitării taxei de școlarizare cel puțin pentru primul semestru, ambele eliberate fie  de casierie, parter, corp B, fie online/ prin bancă, pentru  Beneficiar: UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREȘTI
CUI: 2836240
CONT IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001
Banca: BCR – SECTOR 3
La detalii de plată se completează obligatoriu cu:
Numele și prenumele, eventual CNP-ul, Colegiul Hyperion, Specializarea, taxa de înscriere de 150lei, sau taxă de școlarizare (pentru primul semestru, sau integrală )   ;
• 2 poze tip buletin;
• fișa de înscriere/ contract de școlarizare

Mult succes!

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Filament.io 0 Flares ×